Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên phần mềm Fast Business Online

24/04/2017 14:55:42 | Số lần xem: 1907
Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử (HDDT) cung cấp sự thuận tiện cho doanh nghiệp khi chỉ cần nhập liệu một lần trên phần mềm Fast Business Online là có thể tự động gửi dữ liệu hoá đơn lên phần mềm HDDT của nhà cung cấp thứ 3.