THÔNG TIN CHUNG

Ngày thành lập: 11-06-1997

Lĩnh vực kinh doanh: Phát triển, tư vấn và triển khai ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng CNTT.

Trụ sở và các văn phòng: Tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Số nhân viên: Hơn 500 (tính đến 31-12-2023).

Số khách hàng: Hơn 52.000 (tính đến 31-12-2023).

Website: www.fast.com.vn

Download: Tài liệu giới thiệu công ty FAST – tiếng Việt

Download: Tài liệu giới thiệu công ty FAST – tiếng Anh

VIDEO GIỚI THIỆU CÔNG TY

QUY MÔ

500+

nhân viên

(tính đến 31-12-2023)

3

văn phòng

Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM

52.000+

khách hàng

(tính đến 31-12-2023)

GIẢI PHÁP

Giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và lớn

+ Fast Business Online – Giải pháp ERP trên nền tảng web

Fast CRM Online – Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng

Fast HRM Online  – Phần mềm quản lý nhân sự – chấm công – tính lương

Fast DMS Online – Phần mềm quản lý phân phối

Giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Fast Accounting – Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Fast Accounting Online – Phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Fast Accounting Online for Bookkeepers – Phần mềm dành cho người làm dịch vụ kế toán

Giải pháp chung

+ Fast e-Invoice – Giải pháp quản lý hóa đơn điện tử

Fast e-Contract – Giải pháp hợp đồng điện tử

Giải pháp dành cho đào tạo

+ Fast Accounting Online for Education – Phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây dành cho đào tạo và thực hành môn kế toán máy cho sinh viên trong các trường học

Giải pháp cho đơn vị hành chính sự nghiệp

+ Fast Accounting For Public Sector – Phần mềm kế toán dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp.

DỊCH VỤ

Tư vấn ứng dụng: Tư vấn và triển khai ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng CNTT.

Dịch vụ CNTT: Dịch vụ mạng, bảo trì hệ thống máy tính, cung cấp các phần mềm bản quyền, cung cấp máy chủ…

Tư vấn triển khai: Ứng dụng phần mềm cho đào tạo môn kế toán máy cho các trường, các trung tâm đào tạo.

SỨ MỆNH

+ Phát triển và tư vấn ứng dụng phần mềm, giúp các doanh nghiệp tác nghiệp nhanh hơn, quản trị tốt hơn nhằm tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Phát triển nghề nghiệp, phát huy năng lực của mỗi cá nhân, cùng tạo dựng cuộc sống hạnh phúc.

+ Đóng góp cho cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng đất nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

+ Chăm chỉ, Tập trung và Kiên trì.

+ Học hỏi, Đổi mới và Sáng tạo.

+ Đồng đội, Chung sức và Chia sẻ.

TẦM NHÌN

FAST là một công ty phát triển bền vững, là nhà cung cấp tin cậy giải pháp quản trị hoạt động SXKD trên nền tảng CNTT, có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước, mỗi thành viên ngày càng phát triển về nghề nghiệp và có cuộc sống hạnh phúc.

CHIẾN LƯỢC

Quan điểm của FAST trong phát triển kinh doanh, xây dựng các mối quan hệ với các đối tác (nhân viên, khách hàng, cộng đồng): Bền vững, lâu dài, tin cậy.

+ Đối với nhân viên: Không chỉ là nơi làm công ăn lương, mà còn là nơi phát triển nghề nghiệp, xây dựng sự nghiệp, công ty là một phần quan trọng trong việc tạo dựng cuộc sống hạnh phúc.

+ Đối với khách hàng: Không chỉ là bán hàng, mà còn là kết bạn, trở thành đối tác lâu dài, hợp tác cùng phát triển.

+ Đối với cộng đồng, xã hội: Tập trung đóng góp, hỗ trợ lâu dài vào những địa chỉ cụ thể.

Sản phẩm (phần mềm)

+ Nhanh hơn: Tốc độ xử lý của phần mềm ngày càng nhanh, giúp khách hàng tăng tốc độ tác nghiệp và khai thác thông tin, đặc biệt trong điều kiện số lượng giao dịch, cơ sở dữ liệu ngày càng lớn và hoạt động trong môi trường online thông qua internet.

+ Thông minh hơn: Có nhiều tính năng, chức năng thông minh, giải quyết các bài toán nghiệp vụ và quản trị của khách hàng, giúp khách hàng tác nghiệp và khai thác dữ liệu nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng

+ Nhanh hơn: Thời gian hoàn thành các dự án tư vấn ứng dụng, hoàn thành các dịch vụ hỗ trợ khách hàng ngày càng nhanh hơn.

+ Thông minh hơn: Đưa ra các giải pháp tư vấn ứng dụng thông minh, giải quyết các bài toán nghiệp vụ và quản trị của khách hàng, giúp khách hàng tác nghiệp và khai thác dữ liệu nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Quản trị hoạt động kinh doanh và các hoạt động của công ty theo phương pháp quản trị theo mục tiêu (MBO – Management by Objectives) thông qua hệ thống các chỉ tiêu đánh giá (KPI – Key Peformance Indicators).

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU