FAST - Công ty CP Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp - Cung cấp giải pháp doanh nghiệp 3
CeCA 4
FAST - Công ty CP Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp - Cung cấp giải pháp doanh nghiệp

Phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e- Contract

Giải pháp hợp đồng điện tử thông minh, giúp số hóa toàn bộ quy trình ký, vận hành mọi lúc mọi nơi, đảm bảo tính pháp lý và độ an toàn bảo mật.

Đầy đủ tính năng

Cập nhật, Hủy/Đóng, Ký duyệt, Các báo cáo phục vụ nhu cầu quản lý… các tài liệu điện tử.

Tiện ích nổi bật

Tạo nhanh tài liệu, ký/duyệt nhanh qua mã bảo mật, gửi thông báo qua email…

Sẵn sàng kết nối

Sẵn sàng kết nối với các phần mềm ERP, phần mềm quản lý nhân sự… và các loại chữ ký số.

100% online

Làm việc online 24/7 trên máy tính, laptop, máy tính bảng và điện thoại di động.

Cẩm nang về hợp đồng điện tử FAST E-contract

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử được thừa nhận bởi luật Thương mại năm 2005 và luật Giao dịch điện tử năm 2005, pháp luật Việt Nam.

Theo quy định Điều 34 Luật Giao dịch điện tử, giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.

Điều 14 Luật Giao dịch điện tử cũng quy định:

 • Thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị dùng làm chứng cứ chỉ vì đó là một thông điệp dữ liệu.
 • Giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu được xác định căn cứ vào độ tin cậy của cách thức khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửi thông điệp dữ liệu; cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu; cách thức xác định người khởi tạo và các yếu tố phù hợp khác.

Như vậy, pháp luật đã ghi nhận tính pháp lý của hợp đồng điện tử và được sử dụng làm chứng cứ trong trường hợp một trong hai bên không thực hiện hợp đồng hoặc vi phạm điều khoản của hợp đồng nhưng phải đảm bảo rằng:

 • Nội dung của hợp đồng điện tử được bảo đảm toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng thông điệp hoàn chỉnh. Nghĩa là thông điệp đó trong hợp đồng điện tử chưa bị thay đổi, trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi, lưu trữ hoặc hiển thị thông điệp dữ liệu.
 • Nội dung của thông điệp dữ liệu trong hợp đồng điện tử có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết nghĩa là thông điệp dữ liệu có thể mở được, đọc được, xem được bằng phương pháp mã hoá hợp pháp đảm bảo độ tin cậy mà các bên thoả thuận với nhau.

Các văn bản pháp luật liên quan:

 • Thông điệp dữ liệu tuân thủ theo Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11.
 • Giá trị pháp lý của giao dịch điện tử và chứng từ điện tử trong hoạt động tài chính tuân thủ theo Nghị định 165/2018/NĐ-CP.
 • Phần mềm đáp ứng theo quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số theo Thông tư 22/2020/TT-BTTTT.
STT Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Bảng báo giá phần mềm hợp đồng điện tử Fast e-Contract 2629 01/11/2022
STT Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
STT Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
STT Nội dung thực hiện Đvt Số lượng Đơn giá 
Gói hợp đồng điện tử bên ngoài Gói văn bản/ tài liệu điện tử nội bộ
1 Phí khởi tạo tài khoản Tài khoản 01 Miễn phí
2 Phí duy trì dịch vụ hàng năm Năm 01 500.000
3 Phí các gói hợp đồng/ văn bản điện tử FEC
– Gói 100 Gói 01 1.000.000
– Gói 300 Gói 01 2.400.000 290.000
– Gói 500 Gói 01 3.700.000 390.000
– Gói 1000 Gói 01 6.800.000 690.000
– Gói 2000 Gói 01 12.800.000 990.000
– Gói 3000 Gói 01 18.000.000 1.390.000
– Gói 5000 Gói 01 26.000.000 1.990.000
– Gói 7000 Gói 01 28.800.000 2.590.000
– Gói 10.000 Gói 01 30.000.000 3.290.000
– Gói >10.000 Gói Báo giá theo nhu cầu

Ghi chú:

 • Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
 • Chi phí nêu trên chưa bao gồm:
  • Gói kết nối, tích hợp với phần mềm tác nghiệp
  • Phí dịch vụ tin nhắn thương hiệu (SMS brandname) khi nhận mã xác thực OTP
  • Thiết bị chữ ký số và các thiết bị phần cứng khác.
 • Thời gian sử dụng gói hợp đồng điện tử FEC là không giới hạn.
 • FAST sẽ bắt đầu thực hiện công việc sau khi 2 bên đã ký hợp đồng và FAST nhận được thanh toán từ Quý Công ty.
 • Phần mềm Fast e-Contract áp dụng cho thiết bị chữ ký số (USB Token) của tất cả các nhà cung cấp. 
STT Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
STT Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Tải các tài liệu phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract 806 09/01/2023
STT Tên bài viết Xem Ngày cập nhật

Các tính năng của phần mềm hợp đồng điện tử Fast e-Contract

Cập nhật tài liệu

Cho phép tạo mới hoặc tự tải lên (upload) các chứng từ như hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động, hợp đồng thuê khoán, hợp đồng bảo hiểm, đơn hàng, biên bản nghiệm thu…

Ký duyệt tài liệu

Thực hiện xem xét/ký duyệt tài liệu theo quy trình đã được khai báo.
Cho phép xét duyệt nhiều cấp cho cả bên mua và bên bán.
Sẵn sàng kết nối với các loại chữ ký số (USB Token, HSM), Token qua email, OTP qua SMS, Fast iOTP… để thực hiện ký điện tử.

Hủy/Đóng tài liệu

Cho phép đính kèm các văn bản/thông tin phục vụ cho việc hủy/đóng tài liệu.

Các báo cáo phục vụ cho nhu cầu quản lý tài liệu

Báo cáo tình trạng tài liệu, Danh sách các tài liệu chưa gửi email, Danh sách tài liệu, Tra cứu tài liệu, Báo cáo chi tiết xem xét/ ký duyệt tài liệu…

Video giới thiệu về hợp đồng điện tử


Tối ưu quy trình vận hành doanh nghiệp

Tự động hóa quy trình ký trên môi trường điện tử.
Đáp ứng tính pháp lý theo NĐ 165/2018/NĐ-CP.
Quy trình ký chặt chẽ.
Phù hợp với nhiều loại hình, quy mô doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ DEMO/TƯ VẤN MIỄN PHÍ