fbpx

Công cụ phân tích số liệu nhiều chiều Fast Analytics

15/03/2023

21/02/2023

910

Fast Analytics trong phần mềm ERP Fast Business là công cụ phân tích số liệu kinh doanh nhiều chiều.Fast Analytics gồm có một Pivot Table (bảng xoay) và một Pivot Chart (biểu đồ xoay).

Fast Analytics giúp ta xoay (pivot) các trường dữ liệu về mua, bán, kho hàng, tài chính và hiển thị dưới dạng biểu đồ (các dạng hình trụ, tròn, thẳng).

Số liệu kế toán, mua bán và kho hàng được chuyển đổi sang một kho dữ liệu đa chiều thuận tiện cho việc xoay (pivot) số liệu. Việc chuyển đổi số liệu này có thể thực hiện định kỳ hoặc vào bất kỳ lúc nào khi người sử dụng thực hiện chức năng chuyển đổi số liệu.

Tiếp theo với công cụ xoay bảng (pivot table) người sử dụng có thể phân tích dữ liệu qua việc cắt lát (slice) dữ liệu theo nhiều chiều khác nhau, khoan xuống (drill-down) mức chi tiết hơn hay cuộn lên (roll-up) mức tổng hợp hơn của dữ liệu.

Việc tạo bảng xoay (pivot table), xem số liệu chi tiết (drill-down), xem số liệu tổng hợp (roll-up), lọc (filter) dữ liệu rất đơn giản bằng các thao tác dùng chuột để kéo thả hoặc chọn, đánh dấu từ các danh sách đã được sắp xếp.

Do số liệu đã được chuyển đổi về dạng thuận tiện cho việc “xoay” nên tốc độ xử lý số liệu rất nhanh. Các kiểu xem số liệu cũng rất đa dạng, hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn của người sử dụng.

Ví dụ. Giả sử một doanh nghiệp thương mại có 3 cửa hàng đại diện cho 3 vùng/miền. Với công cụ Fast Analytics ta có thể dễ dàng tìm được câu trả lời cho các câu hỏi sau trong việc phân tích số liệu kinh doanh trong 1 tuần làm việc:

  • Doanh thu của mặt hàng A tại mỗi miền?
  • Tại mỗi cửa hàng, mặt hàng nào bán được nhiều nhất?
  • Tại mỗi cửa hàng, ngày nào trong tuần là ngày đông khách nhất?
  • Ngày nào trong tuần là ngày doanh thu thấp nhất?

Phân tích dữ liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *