fbpx

Các tính năng chung của giải pháp ERP Fast Business

06/04/2023

21/02/2023

1642

Quản lý dữ liệu của các đơn vị thành viên

 • Cho phép 2 mô hình làm việc: cơ sở dữ liệu tập trung tại VP công ty hoặc dữ liệu phân tán ở từng đơn vị thành viên.
 • Mô hình tập trung: Các đơn vị ở xa truy cập và làm việc qua internet. Tốc độ xử lý cực nhanh, đảm bảo làm việc bình thường qua internet.
 • Mô hình phân tán: Định kỳ sao chép vào/ra số liệu từ các đơn vị về công ty mẹ.

Bảo mật hệ thống

 • Bảo mật truy cập bằng mật khẩu và xác thực 2 lớp (Two-Factor Authentication) nhằm nâng cao tính bảo mật cho hệ thống.
 • Cho phép phân quyền cho từng người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng.
 • Cho phép hạn chế quyền truy nhập tới từng chức năng (menu), từng cửa sổ, từng trường, từng thao tác xử lý.
 • Cho phép thiết lập các trường dữ liệu ở dạng không hiển thị, dạng đọc hoặc dạng đọc-ghi.
 • Phân quyền đến từng thao tác xử lý giao dịch: xem, tạo mới, sửa, xóa, in, duyệt.
 • Phân quyền xem, thêm mới, sửa, xóa danh điểm cho từng người sử dụng.
 • Phân quyền xem, thêm mới, sửa, xoá chi tiết theo từng mã đơn vị cơ sở cho từng người sử dụng.

Quản lý các danh mục từ điển

 • Cho phép người sử dụng sắp xếp, điểu chỉnh lại các thông tin khi nhập liệu, hiển thị và tra cứu trong danh mục. Cho phép tra cứu các danh mục từ điển theo nhiều phương án khác nhau trong khi nhập liệu.
 • Cho phép phân quyền truy cập danh điểm theo đơn vị cơ sở.
 • Quản lý trạng thái từng danh điểm (item): Còn sử dụng, Không còn sử dụng.
 • Có công cụ đổi mã, gộp mã trong tất cả các dữ liệu đã phát sinh.
 • Có các trường dự phòng cho người sử dụng tự khai báo để quản lý các thông tin thêm theo yêu cầu đặc thù.
 • Cho phép phân nhóm danh điểm theo nhiều kiểu khác nhau để phục vụ phân tích số liệu.
 • Cho phép kéo thả khi phân nhóm dễ dàng.
 • Kết xuất ra tệp Excel chỉ bằng một phím tắt.

Quản lý giao dịch, cập nhật chứng từ

 • Quy trình nghiệp vụ được hiển thị trên màn hình.
 • Quản lý trạng thái của từng giao dịch, chứng từ.
 • Phân quyền duyệt nhiều cấp tương ứng với từng trạng thái chứng từ và chức danh duyệt.
 • Cho phép duyệt tuần tự hoặc duyệt song song ứng với từng loại chứng từ cần duyệt.
 • Cho phép chuyển thẳng số liệu từ phân hệ này sang phân hệ khác không phải chờ duyệt hoặc chuyển sang phân hệ khác ở trạng thái chờ duyệt.
 • Cho phép thiết lập/khai báo lại quy trình luân chuyển chứng từ và xử lý giao dịch.
 • Cho phép định nghĩa, thêm bớt các mã giao dịch khác nhau theo yêu cầu.
 • Cho phép định nghĩa phương án đánh số chứng từ; không/cho phép trùng số chứng từ.
 • Tự động cập nhật các số dư, tồn kho tức thời…
 • Cho phép kiểm tra số tồn kho tức thời; số hạn mức tín dụng… để cho phép/ngăn chặn các giao dịch.
 • Cho phép khai báo thêm bớt các trường dự phòng dạng danh mục, trường số, trường ngày hoặc trường ghi chú ở phần thông tin chung hoặc phần thông tin chi tiết của chứng từ. Cho phép người sử dụng tự định nghĩa vị trí, định dạng, tên gọi của các trường tự do này.
 • Có nhiều tiện ích tra cứu số liệu trong khi cập nhật chứng từ.
 • Cho phép đọc số liệu từ tệp excel.
 • Cho phép sao chép (copy) và dán (paste) trực tiếp giữa  Excel và chương trình.
 • Sắp xếp lại thứ tự giữa các dòng trong chứng từ chỉ bằng thao tác đơn giản.
 • Theo dõi dấu vết của từng giao dịch: Ngày giờ lập/sửa/xóa, Người lập/sửa/xóa.

Báo cáo

 • Báo cáo số liệu liên năm.
 • Báo cáo so sánh số liệu nhiều kỳ, cùng kỳ khác năm.
 • Có nhiều tiện ích khi xem/in báo cáo.
 • Hiển thị số liệu báo cáo dưới dạng đồ thị.
 • Cho phép lên các báo cáo nhanh theo định dạng tùy ý.
 • Kết xuất báo cáo ra các tệp có khuôn dạng khác như Microsoft Excel, Word, text, hoặc XML.
 • Cho phép người sử dụng tự thêm bớt các chỉ tiêu, khai báo công thức tính toán trên một số báo cáo.
 • Kỹ thuật Drill-down cho phép người sử dụng từ báo cáo tổng hợp có thể xem bảng kê chứng từ chi tiết liên quan và truy ngược tiếp đến chứng từ gốc trên màn hình nhập liệu. Cho phép sửa luôn chứng từ nếu được phân quyền.
 • Kỹ thuật báo cáo nhanh cho phép in nhanh các thông tin và độ rộng các trường trong báo cáo theo ý người sử dụng.
 • Công cụ phân tích số liệu Fast Analytics
 • Cho phép phân ích số liệu nhiều chiều một cách đơn giản bằng những động tác kéo thả.
 • Tốc độ xử lý cực nhanh, gần như là tức thời khi thay đổi kiểu xem.
 • Trình bày dưới dạng bảng số, đồ thị
 • Hữu ích cho tổng hợp phân tích hoạt động đã qua và lập kế hoạch cho thời gian tới.

Các tính năng khác

 • Tính năng Notify: cho phép thông báo các công việc cần thực hiện đến người có liên quan (các thông báo có thể là các chứng từ, đề xuất cần duyệt, các công việc cần thực hiện và các thông báo nội bộ khác…).
 • Tính năng gởi mail báo cáo định kỳ: cho phép khai báo các báo cáo cần gởi mail định kỳ theo ngày/theo tuần/theo tháng đến người sử dụng được phân quyền.
 • Tính năng Dashboard: cho phép xem nhanh tổnq quan tình hình hoạt động của doanh nghiệp, các đơn vị trực thuộc thông qua việc truy vấn, phân loại, sắp xếp thông tin hoạt động, dữ liệu kế toán theo ngày/tuần/tháng/quý/năm…, giúp người dùng có được thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.
 • Tính năng Calendar: cho phép cập nhật/chia sẻ công việc/sự kiện, nhận việc từ cấp trên/giao việc cho nhân viên cấp dưới và theo dõi/giám sát tình hình thực hiện kế hoạch công việc.
 • Tính năng Chat: cho phép mọi người trao đổi, trò chuyện nhằm tăng thêm tính tương tác trong quá trình sử dụng chương trình, cũng như trong công việc hàng ngày.
 • Tính năng Post: cho phép mọi người chia sẻ thông tin/tài liệu dùng chung, trao đổi và phản hồi trực tiếp ngay trên chương trình.

Quản lý đa tiền tệ, song tệ

 • Tuỳ chọn đồng tiền hạch toán có thể là VND hoặc ngoại tệ theo qui định
 • Cập nhật giao dịch và lên báo cáo bằng bất kỳ loại tiền nào.
 • Cho phép lựa chọn phương pháp tính tỷ giá ghi sổ: Trung bình tháng, Trung bình di động, NTXT, Đích danh.
 • Cho phép tuỳ chọn chế độ nhập liệu qui đổi về đồng tiền hạch toán hoặc chế độ nhập liệu song tệ (luôn luôn qui đổi và thể hiện 2 đồng tiền song song trong quá trình nhập liệu).

Ngôn ngữ giao diện và báo cáo

 • Giao diện tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
 • Có riêng phiên bản tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc.
 • Hỗ trợ tiện ích dịch ngôn ngữ và thuật ngữ liên quan đến các đối tượng, các nút lệnh, các chú giải trên màn hình.

Công nghệ & môi trường làm việc
Sản phẩm có 2 phiên bản là Windows-based và Web-based.

Với Windows-based

 • Máy trạm làm việc: Window 10/8/7…
 • Cơ sở dữ liệu: SQL Server.
 • Ngôn ngữ lập trình: Microsoft Visual Studio.Net, ASP.NET/Ajax
 • Công cụ lập báo cáo: Crystal Report.
 • Kiến trúc lập trình: 3 lớp (3-tier)
 • Mạng: mạng nội bộ, truy cập từ xa

Với Web-based

 • Máy trạm làm việc: Window 10/8/7… với các trình duyệt làm việc: IE, FireFox, Chrome, Safari, Opera…
 • CSDL: SQL Server
 • Ngôn ngữ lập trình: ASP.NET/Ajax
 • Công cụ lập báo cáo: Crystal Report
 • Kiến trúc lập trình: 3 lớp (3-tier)
 • Mạng: mạng nội bộ, truy cập từ xa
 • Bảo mật: đáp ứng yêu cầu bảo mật theo SSL.
 • Quản lý đa tiền tệ, song tệ
 • Tuỳ chọn đồng tiền hạch toán có thể là VND hoặc ngoại tệ theo qui định
 • Cập nhật giao dịch và lên báo cáo bằng bất kỳ loại tiền nào.
 • Cho phép lựa chọn phương pháp tính tỷ giá ghi sổ: Trung bình tháng, Trung bình di động, NTXT, Đích danh.
 • Cho phép tuỳ chọn chế độ nhập liệu qui đổi về đồng tiền hạch toán hoặc chế độ nhập liệu song tệ (luôn luôn qui đổi và thể hiện 2 đồng tiền song song trong quá trình nhập liệu).
 • Ngôn ngữ giao diện và báo cáo
 • Giao diện tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
 • Có riêng phiên bản tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc.
 • Hỗ trợ tiện ích dịch ngôn ngữ và thuật ngữ liên quan đến các đối tượng, các nút lệnh, các chú giải trên màn hình.
 • Công nghệ & môi trường làm việc
 • Sản phẩm có 2 phiên bản là Windows-based và Web-based.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *