fbpx

Quản trị hàng tồn kho – Fast Inventory

23/04/2024

21/02/2023

1650

Phân hệ quản lý hàng tồn kho của giải pháp ERP Fast Business cho phép ghi chép mọi hoạt động nhập xuất kho; cho phép quản lý hiệu quả nhờ khả năng quản lý đến tận nơi cất giữ/vị trí của vật tư trong kho, quản lý hàng theo lô, theo thời hạn sử dụng; quản lý theo nhiều đơn vị tính; Chương trình cung cấp nhiều báo cáo quản trị và phân tích về xuất nhập tồn kho, mức độ luân chuyển hàng trong kho, phân tích ABC…

Quản trị hàng tồn kho

Màn hình nhập liệu “Phiếu nhập kho”

Quản trị hàng tồn kho 2

Màn hình báo cáo “Nhập xuất tồn kho theo lô”

Khai báo thông tin vật tư, hàng hóa

 • Cho phép khai báo mã vật tư tới 16 ký tự.
 • Phân loại, phân nhóm vật tư, hàng hóa theo yêu cầu của người sử dụng.
 • Cho phép xếp loại vật tư dựa vào việc sử dụng hàng năm trên cơ sở phân loại ABC.
 • Quản lý nhiều đơn vị tính cho 1 vật tư.
 • Quản lý tồn kho chi tiết theo đơn vị tính.
 • Quản lý theo lô và thời hạn sử dụng.
 • Khai báo chính sách đặt hàng, quy mô (số lượng) của 1 vật tư và thời hạn thực hiện.
 • Quản lý vật tư theo trọng lượng, thể tích đơn vị, màu sắc, kích cỡ.
 • Cập nhật số liệu riêng cho bộ phận kho và kế toán.

Khai báo kho hàng

 • Khai báo các loại vị trí sắp xếp kèm theo các qui định bảo quản cụ thể như nhiệt độ, độ ẩm và các qui định cách ly.
 • Hạn chế truy nhập vào một số kho nhất định.

>>> Xem thêm: Sơ đồ quy trình quản lý kho tránh thất thoát cho doanh nghiệp

Quản lý giao dịch, chứng từ

 • Các loại chứng từ:
  • Phiếu yêu cầu lĩnh vật tư.
  • Phiếu xuất kho.
  • Phiếu nhập kho.
  • Phiếu xuất điều chuyển.
  • Phiếu nhập điều chuyển.
 • Cho phép khai báo mã giao dịch, lý do nhập xuất cho từng loại chứng từ
 • Quản lý việc xuất vật tư thông qua phiếu đề nghị xuất vật tư.
 • Không/Cho phép xuất quá số tồn kho.
 • Xuất vật tư theo lệnh sản xuất.
 • Thông báo việc thiếu hụt vật tư trước khi ký lệnh sản xuất.
 • Quản lý hàng hóa điều chuyển kho theo hai cách:
  • Điều chuyển một bước.
  • Điều chuyển hai bước.

Kiểm kê hàng tồn kho

 • In biên bản kiểm kê.
 • In phiếu kiểm kê.
 • In số chênh lệch kiểm kê.
 • Tính chênh lệch kiểm kê và tạo các bút toán hạch toán tương ứng.

Tính giá hàng tồn kho

 • Hỗ trợ nhiều phương pháp tính giá hàng tồn kho:
  • Tính giá trung bình tháng.
  • Tính giá trung bình di động.
  • Tính giá nhập trước xuất trước.
  • Giá đích danh.
 • Cho phép chọn phương pháp tính giá cho từng mặt hàng.

Báo cáo

 • Thẻ kho/Sổ chi tiết vật tư.
 • Các báo cáo nhập kho, xuất kho.
 • Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn theo vật tư,lô, vị trí
 • Báo cáo tồn kho theo tuổi, theo thời gian
 • Báo cáo tồn kho theo định mức
 • Báo cáo tồn kho vật tư chậm luân chuyển
 • Báo cáo hàng hóa cân ngày, quá hạn sử dụng.
 • Báo cáo theo dõi lô hàng.
 • Báo cáo phân tích ABC
 • Các báo cáo phân tích tồn kho khác

Xem thêm: Top 5 phần mềm quản lý kho miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *