Giải pháp ERP quy mô vừa số 1 tại Việt Nam

05/12/2016 14:47:50 | Số lần xem: 2461
Giải pháp ERP Fast Business Việt Nam được phát triển từ năm 2004. Giải pháp ERP Fast Business là sản phẩm thuộc nhóm ERP có quy mô vừa (Midsize ERP) với doanh số dưới 1 tỷ USD/1 năm.