Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

25/04/2017 11:08:53 | Số lần xem: 5586
Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử (HDDT) cung cấp sự thuận tiện cho doanh nghiệp khi chỉ cần nhập liệu một lần trên phần mềm Fast Accounting là có thể tự động gửi dữ liệu hoá đơn lên phần mềm HDDT của nhà cung cấp thứ 3.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Accounting và Fast Accounting Online đã có thêm tính năng Hoá Đơn Điện Tử 8575 07/08/2018
2 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting 13713 09/11/2018
3 Phân hệ quản trị hệ thống 9813 16/11/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 17163 10/03/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 13222 10/03/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 19241 10/03/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 20499 10/03/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 20715 10/03/2017
9 Phân hệ kế toán TSCĐ 9240 10/03/2017
10 Phân hệ kế toán CCDC 8839 10/03/2017
11 Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục 6561 10/03/2017
12 Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp 5469 10/03/2017
13 Phân hệ kế toán giá thành sản xuất 19475 10/03/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa 2914 10/03/2017
15 Phân hệ báo cáo thuế 6503 10/03/2017
16 Phân hệ quản lý hóa đơn 5104 10/03/2017
17 Quản lý thuế TNCN 3225 10/03/2017
18 Tài liệu giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting (bản rút gọn) 21024 19/03/2019
19 Tải tài liệu về phần mềm kế toán Fast Accounting 11 36042 26/07/2018
20 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 11 4412 10/01/2017
21 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 10.2 5048 10/01/2017
22 Giấy chứng nhận bản quyền Phần mềm Fast Accounting 5772 10/01/2017