Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

25/04/2017 11:08:53 | Số lần xem: 2857
Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử (HDDT) cung cấp sự thuận tiện cho doanh nghiệp khi chỉ cần nhập liệu một lần trên phần mềm Fast Accounting là có thể tự động gửi dữ liệu hoá đơn lên phần mềm HDDT của nhà cung cấp thứ 3.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Accounting và Fast Accounting Online đã có thêm tính năng Hoá Đơn Điện Tử 5745 23/05/2018
2 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting 8226 12/07/2018
3 Phân hệ quản trị hệ thống 5545 16/11/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 8449 10/03/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 7956 10/03/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 11196 10/03/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 6064 10/03/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 12045 10/03/2017
9 Phân hệ kế toán TSCĐ 5650 10/03/2017
10 Phân hệ kế toán CCDC 4866 10/03/2017
11 Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục 2464 10/03/2017
12 Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp 2998 10/03/2017
13 Phân hệ kế toán giá thành sản xuất 4290 10/03/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa 1977 10/03/2017
15 Phân hệ báo cáo thuế 3964 10/03/2017
16 Phân hệ quản lý hóa đơn 3048 10/03/2017
17 Quản lý thuế TNCN 2237 10/03/2017
18 Tài liệu giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting (bản rút gọn) 4187 13/01/2017
19 Tải tài liệu về phần mềm kế toán Fast Accounting 11 25807 10/01/2017
20 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 11 2867 10/01/2017
21 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 10.2 3096 10/01/2017
22 Giấy chứng nhận bản quyền Phần mềm Fast Accounting 3640 10/01/2017