fbpx

Kết nối với giải pháp hóa đơn điện tử Fast e-Invoice

04/03/2024

15/02/2023

1845

 • Fast e-Invoice là giải pháp hóa đơn điện tử, giúp khách hàng phát hành, lưu trữ và quản lý hóa đơn điện tử dễ dàng, an toàn và nhanh chóng. Fast e-Invoice đã được cập nhật tính năng phù hợp với quy định của Thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Phần mềm Fast Accounting sẵn sàng kết nối với Fast e-Invoice. Khách hàng nhập các thông tin của hóa đơn vào phần mềm Fast Accounting và chuyển lên Fast e-Invoice để phát hành hóa đơn điện tử.
 • Điểm khác biệt của FAST là cho phép khách hàng lựa chọn phần mềm phát hành hóa đơn điện tử – không chỉ có Fast e-Invoice, mà có thể sử dụng phần mềm của một số đối tác khác.

Tính năng của Fast e-Invoice

 • Cập nhật thông tin hóa đơn bán hàng trên các phần mềm giao dịch.
 • Chuyển thông tin hóa đơn bán hàng lên phần mềm phát hành hóa đơn điện tử.
 • Phát hành hóa đơn điện tử, cấp số hóa đơn trên phần mềm.
 • Quản lý hóa đơn điện tử:
  • Xem và in các báo cáo thống kê về các hoạt động quản lý hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.
  • Chuyển thành hóa đơn giấy: Cho phép chuyển đổi hóa đơn điện tử đã phát hành thành hóa đơn giấy dùng để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử.
  • Xem hóa đơn điện tử trước khi phát hành: Cho phép xem mẫu in hóa đơn điện tử trước khi phát hành chính thức nhằm tránh sai sót dữ liệu trên hóa đơn.
 • Xử lý khi sai thông tin hóa đơn
  • Cho phép hủy hóa đơn điện tử đã phát hành khi có sai sót, lập và phát hành hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã bị hủy.
  • Cho phép lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh khi hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng, cung ứng dịch vụ, đã kê khai thuế.
 • Cho phép khách hàng tiếp nhận hóa đơn điện tử thuận tiện, nhanh chóng thông qua cổng tiếp nhận hóa đơn của bên phát hành (Web, Portal) hoặc nhận qua email.
 • Người dùng có thể cung cấp thông tin đăng nhập cho khách hàng của mình để truy cập và quản lý lịch sử hóa đơn đã phát hành.
 • Cho phép người dùng quản lý tình hình phát hành hóa đơn trên Mobile App.
 • Cập nhật các phản hồi từ Tổng cục thuế trên Mobile App (hóa đơn được chấp nhận, không được chấp nhận, chi tiết các lỗi phát hành).

>>> Xem thêm: Giới thiệu app hóa đơn điện tử Fast e-Invoice

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *