fbpx

Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa

15/03/2023

09/02/2023

1053

Ngoài những đối tượng quản lý chung của các doanh nghiệp như tài khoản, khách hàng, nhà cung cấp, hợp đồng, dự án, công trình, bộ phận hạch toán, lệnh sản xuất… còn có thể có những đối tượng thông tin cần theo dõi đặc thù riêng cho từng doanh nghiệp. Phần mềm có 3 trường cho phép người sử dụng tự định nghĩa để theo dõi các đối tượng này và có phân hệ báo cáo quản trị riêng cho các trường này.

Menu các chức năng

Phân hệ báo cáo các trường tự do
Các chức năng chính

  • Có các trường dạng danh mục, trường kiểu số, kiểu ngày tháng, kiểu diễn giải để người dùng bổ sung cho nhu cầu quản lý.
  • Người dùng có thể khai báo tên trường, độ rộng, vị trí trên các màn hình giao dịch, nhập chứng từ cho các trường do người sử dụng tự định nghĩa.

Các báo cáo

  • Có cáo báo cáo chi tiết và tổng hợp theo các trường do người sử dụng tự định nghĩa.
  • Có các báo theo dõi phát sinh theo tài khoản và theo nguyên vật liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *