fbpx

Phân hệ quản lý kho và bán hàng

06/05/2024

14/02/2023

204

Phân hệ “Quản lý kho và bán hàng” phân quyền cho người sử dụng chỉ được lập phiếu xuất kho/hóa đơn mà không được xem giá vốn. Nhân viên kinh doanh có thể lập hoặc xem chứng từ xuất kho/hóa đơn, các báo cáo không có giá vốn. Nhân viên kho chỉ lập/xem các chứng từ, báo cáo nhập/xuất kho chỉ có số lượng, không có giá. Khi lập chứng từ ở phân hệ này thì số liệu được cập nhật vào các sổ tùy theo theo trạng thái của chứng từ. Các chứng từ tương ứng do kế toán nhập ở phân hệ khác cũng sẽ được hiển thị ở phân hệ này nhưng giới hạn không được xem giá.

Menu các chức năng

Thực hiện các giao dịch, cập nhật chứng từ bán hàng, nhập xuất kho không có giá vốn

 • Các giao dịch, chứng từ nhập xuất kho
  • Nhập kho.
  • Xuất kho.
  • Xuất điều chuyển.
  • Xuất trả lại nhà cung cấp.
 • Các giao dịch, chứng từ bán hàng
  • Xuất bán.
  • Hóa đơn bán hàng.
  • Nhập hàng bán bị trả lại.

Xem thêm: Kế toán bán hàng là gì? Công việc hằng ngày của kế toán bán hàng

Xem thêm: Phần mềm quản lý bán hàng miễn phí, dễ sử dụng

Ví dụ về màn hình nhập chứng từ “Nhập hàng”

Các báo cáo

 • Có các nhóm báo cáo sau:
  • Báo cáo bán hàng.
  • Báo cáo nhập kho.
  • Báo cáo xuất kho.
  • Báo cáo tồn kho.
 • Các báo cáo bán hàng sẽ không hiển thị “Giá vốn”, “Tiền vốn” và “Lợi nhuận gộp”.
 • Các báo cáo nhập, xuất, tồn kho sẽ không hiển thị cột “Đơn giá”, “Thành tiền” và “Tổng tiền”.

>>> Xem thêm: Sơ đồ quy trình quản lý kho tránh thất thoát cho doanh nghiệp

Xem thêm: 7 bước xây dựng quy trình bán hàng chuyên nghiệp cho doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *