fbpx

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho công ty thương mại

29/01/2024

05/01/2023

1837

Phần mềm kế toán thương mại được sử dụng nhiều hơn các ngành khác do số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực này tại Việt Nam khá lớn. Kế toán cho loại doanh nghiệp thông thường phải tập trung vào các nghiệp vụ như bán hàng và công nợ phải thu, mua hàng và công nợ phải trả và hàng tồn kho.

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho ngành thương mại đáp ứng tốt các yêu cầu cho các doanh nghiệp nói trên. Dưới đây sẽ trình bày các tính năng chính của phần mềm kế toán Fast Accounting phiên bản thương mại.

Phân hệ “Kế toán bán hàng và công nợ phải thu” cho các DN thương mại

 • Phân hệ Kế toán Bán hàng và Công nợ Phải thu giúp theo dõi chu trình bán hàng từ bước lập đơn hàng đến xuất hàng, phát hành hóa đơn và thu tiền, giúp cho việc tiếp nhận đơn hàng đầy đủ, giao hàng đúng hạn và thu tiền kịp thời.

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu trên Fast Accounting

 • Phân hệ bán hàng có đầy đủ các giao dịch, đáp ứng các phát sinh có thể trên thực tế: Đơn hàng, hợp đồng bán; Hoá đơn bán hàng; Hóa đơn dịch vụ; Phiếu nhập hàng bán, dịch vụ bị trả lại; Hóa đơn điều chỉnh doanh thu và thuế, Nhận tiền khách hàng thanh toán (tiền mặt, tiền gửi); Chứng từ phải thu khác và c.từ bù trừ công nợ; Phân bổ tiền đã thu cho các hóa đơn.
 • Phần giá bán cho phép khai báo giá theo mặt hàng và nhóm khách hàng.
 • Khi lập hoá đơn bán hàng cho phép cập nhật thông tin chiết khấu, hàng khuyến mại.
 • Các báo cáo bán hàng trong Fast Accounting chia thành 5 nhóm: Báo cáo bán hàng; Báo cáo bán hàng theo tài khoản; Báo cáo công nợ khách hàng; Báo cáo công nợ hoá đơn và báo cáo đơn hàng (tình hình thực hiện đơn hàng, lãi gộp của các đơn hàng). Trong mỗi nhóm có các báo cáo liệt kê chứng từ, tổng hợp số liệu.
 • Đặc biệt Fast Accounting có nhiều báo cáo phân tích số liệu theo các đối tượng mặt hàng, nhóm mặt hàng, khách hàng, nhóm khách hàng, nhân viên kinh doanh cũng như theo thời gian – theo các kỳ, cùng kỳ khác năm…

Xem chi tiết về phân hệ [Kế toán bán hàng và công nợ phải thu]

Phân hệ Kế toán mua hàng và công nợ phải trả cho các DN thương mại

 • Phân hệ Kế toán Mua hàng và Công nợ Phải trả giúp theo dõi quá trình mua hàng từ khi đặt mua cho đến nhận hàng, nhận hóa đơn và thanh toán cho nhà cung cấp. Các báo cáo về tồn kho, về đơn hàng bán… hỗ trợ cho việc đặt mua kịp thời, tồn kho tối ưu. Công nợ được theo dõi chi tiết theo hạn thanh toán của từng hóa đơn giúp cho việc thanh toán đúng hạn, xây dựng mối quan hệ tốt với nhà cung cấp.

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả trên Fast Accounting

 • Phần mua hàng có đầy đủ các giao dịch, đáp ứng các phát sinh có thể trên thực tế: Đơn hàng, hợp đồng mua – nội địa và nhập khẩu; Nhập hàng mua – nội địa và nhập khẩu; Nhập mua xuất thẳng; Chi phí mua hàng; Xuất trả lại nhà cung cấp; Thanh toán cho nhà cung cấp; Chứng từ phải trả khác, chứng từ bù trừ công nợ; Phân bổ tiền đã trả cho các hóa đơn.
 • Các báo cáo mua hàng trong Fast Accounting chia thành 5 nhóm: Báo cáo hàng nhập mua; Báo cáo mua hàng theo tài khoản; Báo cáo công nợ với nhà cung cấp; Báo cáo công nợ hoá đơn và Báo cáo đơn hàng. Trong mỗi nhóm có các báo cáo liệt kê chứng từ, tổng hợp số liệu.
 • Đặc biệt Fast Accounting có nhiều báo cáo phân tích số liệu theo các đối tượng mặt hàng, nhóm mặt hàng, nhà cung cấp, nhóm nhà cung cấp cũng như theo thời gian – theo các kỳ, cùng kỳ khác năm…

Xem chi tiết về phân hệ [Kế toán mua hàng và công nợ phải trả]

Phân hệ Kế toán hàng tồn kho cho các DN thương mại

 • Phân hệ Kế toán hàng tồn kho giúp quản lý danh điểm hàng hóa vật tư, thực hiện nhập xuất kho, tính giá hàng tồn kho và lên các báo cáo theo quy định và báo cáo quản trị nội bộ.

Phân hệ kế toán hàng tồn kho trên Fast Accounting

 • Có các phương pháp tính giá hàng tồn kho khác nhau: bình quân tháng, bình quân di động hoặc nhập trước xuất trước. Tốc độ tính giá cực nhanh, ngay cả khi với nhiều ngàn danh điểm vật tư và số lượng phiếu nhập xuất lớn. Có thể tính giá đúng cho trường hợp điều chuyển lòng vòng giữa các kho.
 •  Các báo cáo hàng tồn kho trong Fast Accounting chia thành 3 nhóm: Báo cáo hàng nhập; Báo cáo hàng xuất và Báo cáo hàng tồn kho.
 • Đặc biệt Fast Accounting có nhiều báo cáo phân tích số liệu theo các đối tượng mặt hàng, nhóm mặt hàng cũng như theo thời gian – theo các kỳ, cùng kỳ khác năm…

Xem chi tiết về phân hệ [Kế toán hàng tồn kho]

Phần mềm kế toán Fast accouting

Tham khảo thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *