fbpx

Phân hệ kế toán hàng tồn kho

25/04/2024

14/02/2023

3986

Phân hệ “Kế toán hàng tồn kho” quản lý danh điểm hàng hóa vật tư, thực hiện nhập xuất kho, tính giá hàng tồn kho và lên các báo cáo theo quy định và báo cáo quản trị nội bộ. Có các phương pháp tính giá hàng tồn kho khác nhau: bình quân tháng, bình quân di động hoặc nhập trước xuất trước. Tốc độ tính giá cực nhanh, ngay cả khi với nhiều ngàn danh điểm vật tư và số lượng phiếu nhập xuất lớn. Có thể tính giá đúng cho trường hợp điều chuyển lòng vòng giữa các kho. Theo dõi tồn kho theo 2 đơn vị tính, tồn kho theo lô. Nhiều báo cáo phục vụ thống kê và phân tích về hàng nhập, hàng xuất và hàng tồn kho.

 Menu các chức năng

 Danh mục vật tư, hàng hóa

 • Mã vật tư có độ dài tới 16 ký tự.
 • Có 3 trường, mỗi trường là một danh mục với nhiều mã, để phân nhóm, phân loại vật tư phục vụ thống kê, phân tích.
 • Quản lý nhà cung cấp theo đơn vị trong trường hợp có nhiều đơn vị sử dụng chung một cơ sở dữ liệu.
 • Cho phép khai báo các tài khoản ngầm định liên quan – tài khoản kho, tài khoản giá vốn, tài khoản… để hỗ trợ cho việc tự động hạch toán các giao dịch nhập xuất hàng hóa, vật tư.
 • Cho phép khai báo các mặt hàng quản lý theo 2 đơn vị tính, quản lý theo lô.

Thực hiện các giao dịch, cập nhật chứng từ nhập xuất

 • Các giao dịch, chứng từ nhập xuất
  • Nhập kho.
  • Xuất kho.
  • Xuất điều chuyển.
  • Lệnh sản xuất.
  • Kiểm kê tồn kho.
  • Các giao dịch liên quan đến nhập mua, xuất bán được nhập tại các phân hệ tương ứng và tự động chuyển sang phân hệ kế toán hàng tồn kho.
 • Kết nối với phần mềm phát hành hóa đơn điện tử Fast e-Invoice của FAST hoặc một số nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử khác để phát hành phiếu xuất điện tử. Lập và thực hiện phát hành phiếu xuất điện tử ngay trên phần mềm.
 • Giao dịch nhập/xuất có thể thực hiện với nhiều hợp đồng, dự án, lệnh sản xuất, nhiều mã nhập xuất (tài khoản đối ứng), nhiều mã kho.
 • Hỗ trợ việc tính các mặt hàng và số lượng hàng xuất dựa theo khai báo định mức sản phẩm.
 • Xuất điều chuyển có thể thực hiện 1 bước – tự động tạo phiếu nhập hoặc 2 bước – phiếu xuất riêng, phiếu nhập riêng.
 • Kiểm tra hàng tồn kho khi thực hiện xuất kho.
 • In chứng từ trên mẫu in sẵn hoặc trực tiếp từ chương trình.

Ví dụ về màn hình nhập chứng từ “Phiếu xuất kho”​

Các tiện ích

 • Nhập (import) các danh mục và số dư, tồn kho ban đầu từ excel.
 • Nhập (import) chứng từ từ excel.
 • Kiểm tra số liệu: Khi có sai lệch sổ kho và sổ chi tiết tài khoản hoặc giữa tồn kho và tồn kho trên các phiếu nhập tính theo phương pháp nhập trước xuất trước thì chương trình có chức năng kiểm tra một loạt các nguyên nhân dẫn đến các sai lệch này, đưa ra các giao dịch gây lỗi, hoặc các khai báo chưa đúng… giúp người sử dụng có thể chỉnh sửa để lên báo cáo đúng.
 • Khai báo kho ngầm định cho các vật tư, nếu chỉ có một kho hoặc vật tư nào đó chỉ ở có 1 kho thì không phải nhập mã kho nhập/xuất.
 • Khi khai báo danh mục hàng hóa, vật tư có thể tra cứu, kiểm tra mặt hàng có khả năng được giảm thuế 8% theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Tính giá hàng tồn kho

 • Tính giá và hạch toán hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: giá trung bình tháng, giá trung bình theo ngày, giá nhập trước xuất trước, giá đích danh.
 • Làm phiếu xuất chênh lệch giá cuối kỳ với các lựa chọn khác nhau tùy theo nhu cầu.
 • Tốc độ tính giá cực nhanh, ngay cả khi với nhiều ngàn danh điểm vật tư và số lượng phiếu nhập xuất lớn. Có thể tính giá đúng cho trường hợp điều chuyển lòng vòng giữa các kho. Xử lý được các trường hợp chi phí về sau hoặc xuất đích danh đối với tính giá theo phương pháp nhập trước xuất trước.

>>> Xem thêm: Sơ đồ quy trình quản lý kho tránh thất thoát cho doanh nghiệp

Các báo cáo

 • Có các nhóm báo cáo sau:
  • Báo cáo nhập kho.
  • Báo cáo xuất kho.
  • Báo cáo tồn kho.
 • Mỗi nhóm báo cáo gồm nhiều báo cáo chi tiết, tổng hợp và phân tích hàng nhập, xuất, tồn – nhiều kỳ, lũy kế, so sánh cùng kỳ khác năm… phân tích hàng nhập, xuất, tồn theo các chiều/đối tượng khác nhau…
 • Một số báo cáo người sử dụng có thể tự chọn các cột số liệu lên báo cáo, thứ tự sắp xếp các cột, độ rộng các cột và lưu lại mẫu để sử dụng lại cho các lần tiếp theo.

Xem thêm: Phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay

Video tổng quan về phân hệ kế toán hàng tồn kho trên phần mềm kế toán Fast Accounting

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *