fbpx

Phân hệ kế toán giá thành sản xuất

18/06/2024

10/02/2023

1445

Phân hệ “Kế toán Giá thành Sản xuất” thực hiện tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất. Chương trình có thể tính giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàng (lệnh sản xuất) hoặc được sản xuất theo kế hoạch (make-to-stock). Có thể áp dụng cho bài toán giá thành đơn giản hoặc phức tạp với nhiều công đoạn, chi phí có thể tập hợp trực tiếp hoặc phân bổ, hoặc kết hợp cả hai, tiêu chí phân bổ đa dạng – theo NVL, theo tiền lương, theo sản lượng… Nhiều báo cáo giúp phân tích cấu trúc giá thành một cách chi tiết.

Menu các chức năng

Phân hệ kế toán giá thành sản xuất
Tập hợp chi phí sản xuất

 • Chi phí có thể tập hợp cho các đối tượng khác nhau: chỉ trực tiếp cho sản phẩm, theo lệnh sản xuất, theo phân xưởng (bộ phận trực tiếp), theo tài khoản hoặc tập hợp theo một đối tượng gián tiếp nào đó (bộ phận gián tiếp)…
 • Chương trình có chức năng kiểm tra các chi phí phát sinh đã được cập nhật đầy đủ các thông tin cho đối tượng tập hợp chi phí chưa.

Phân bổ chi phí và tính giá thành sản phẩm

 • Các chi phí không chỉ trực tiếp cho sản phẩm có thể lựa chọn cách phân bổ theo nhiều kiểu khác nhau: theo định mức vật tư (BOM), theo hệ số, theo số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ, theo các yếu tố chi phí khác.
 • Chương trình có nhiều chức năng kiểm tra số liệu dẫn đến chi phí tập hợp không phân bổ được: do khai báo thông tin sai hoặc chưa khai báo, do các phát sinh không cập nhật đủ thông tin hoặc chưa được cập nhật…
 • Có chức năng tạo bút toán hạch toán phân bổ chi phí sang tài khoản chi phí sản xuất dơ dang sau khi thực hiện bước phân bổ chi phí.
 • Giá thành sản phẩm được tính sau khi các chi phí tập hợp được phân bổ.
 • Giá thành sau khi được tính toán sẽ cập nhật cho các phiếu nhập thành phẩm vào kho.

Các báo cáo

 • Các báo cáo về tập hợp chi phí.
 • Các báo cáo về phân bổ chi phí.
 • Các báo về giá thành sản phẩm.
 • Báo cáo so sánh giữa định mức và giá thành thực tế theo nguyên vật liệu.

>>> Xem thêm: Vai trò của thống kê xưởng trong quản lý sản xuất

Kế toán giá thành sản xuất

Kế toán giá thành sản xuất

Video tổng quan về phân hệ kế toán giá thành sản xuất trên phần mềm kế toán Fast Accounting

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *