fbpx

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

10/05/2024

17/02/2023

2045

Phân hệ “Kế toán Tiền mặt, Tiền gửi, Tiền vay” thực hiện các giao dịch thu chi, thanh toán, giúp người sử dụng quản lý chặt chẽ, chi tiết việc thu chi theo đúng đối tượng, đúng chứng từ – hóa đơn, hợp đồng, dự án, đơn hàng, khế ước vay…

Menu các chức năng


Thực hiện các giao dịch thu chi

 • Thực hiện thanh toán với sự chỉ rõ chi tiết đến hóa đơn, hợp đồng, đơn hàng, dự án, khế ước, bộ phận hạch toán…
 • Thực hiện thu chi liên quan đến 1 hoặc nhiều đối tượng – khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên… trên cùng 1 chứng từ.
 • Trong trường hợp chi thanh toán thẳng cho các chi phí (không qua công nợ) chương trình có các tiện ích liên quan đến tính thuế GTGT (giá đã bao gồm thuế và giá chưa bao gồm thuế) cũng như nhập các thông tin liên quan đến hóa đơn thuế GTGT đầu vào.
 • Đối với các phát sinh ngoại tệ cho phép quản lý và hạch toán theo tỷ giá giao dịch thực tế và tỷ giá ghi sổ. Chương trình tự động tính toán tỷ giá ghi sổ. Cho phép người sử dụng chỉnh sửa khi quy đổi ra đồng tiền hạch toán bị lẻ.
 • Kiểm soát chi âm quỹ với các lựa chọn: không cho chi, chỉ cảnh báo, không có cảnh báo.
 • Có thể in từ chương trình phiếu thu, phiếu chi, UNC theo mẫu đặc thù, người dùng có thể chỉnh sửa. Nhiều UNC theo mẫu sẵn có của các ngân hàng.

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

Ví dụ về màn hình “Giấy báo có (thu) của ngân hàng”

Các tiện ích

 • Nhập (import) danh mục và số dư, và chứng từ từ file excel.

Các báo cáo

 • Có các nhóm báo cáo sau:
  • Các báo cáo tiền mặt.
  • Các báo cáo tiền gửi ngân hàng.
  • Các báo cáo tiền vay.
 • Mỗi nhóm báo cáo gồm nhiều báo cáo chi tiết, tổng hợp khác nhau.

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *