fbpx

Phân hệ báo cáo thuế

12/06/2024

08/02/2023

1884

Phân hệ “Báo cáo Thuế” lên các báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định. Số liệu được tập hợp từ các phân hệ nghiệp vụ khác. Có chức năng kiểm tra số liệu, đối chiếu giữa sổ cái và báo cáo thuế. Báo cáo thuế được kết xuất ra tệp và đưa lên phần mềm của Tổng cục Thuế. Cho phép quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu hóa đơn điện tử đầu vào. Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thì thực hiện quản lý trên phần mềm hóa đơn điện tử.


Một số tính năng

 • Có thể nhập nhiều hoá đơn GTGT đi kèm với một chứng từ hạch toán (phiếu chi, phiếu thanh toán tạm ứng, phiếu nhập mua hàng hóa, vật tư, dịch vụ).
 • Có thể ghi âm giá trị hàng mua vào và số tiền thuế GTGT được khấu trừ trên bảng kê thuế GTGT đầu vào và ghi âm doanh số và số tiền thuế GTGT phải nộp trên bảng kê thuế GTGT đầu ra.
 • Có thể gộp chung những khách hàng mua lẻ vào một mã khách hàng và không đòi nhập mã số thuế của khách hàng không có mã số thuế.
 • Có chức năng kiểm tra số liệu giữa sổ cái và báo cáo thuế trong trường hợp có sự sai lệch giữa 2 báo cáo này, giúp người dùng nhanh chóng phát hiện ra các sai sót để khắc phục kịp thời.
 • Người dùng có thể tự khai báo cách lấy dữ liệu của từng chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT.
 • Tự động tính toán các chỉ tiêu cho lần đầu tiên vào tờ khai thuế và xuất ra tệp XML để kết nối với phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng Cục Thuế.
 • Có thể kết xuất số liệu trên các báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN trực tiếp sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng Cục thuế để in theo mã vạch.
 • Có thể kết xuất số liệu trên các báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN ra tệp và chuyển sang phần mềm hỗ trợ kê khai của Tổng Cục thuế.

Báo cáo thuế

 • Lên đầy đủ các báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định.

Quản lý hóa đơn đầu vào

 • Quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu hóa đơn điện tử mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ (bao gồm tệp XML và bản thể hiện hóa đơn điện tử).
 • Khai báo nhóm thuế suất theo chuẩn XML quy định cho từng mã thuế phục vụ cho việc chuyển thông tin hóa đơn thô sang chức năng lập các chứng từ hoặc trường hợp trực tiếp lấy từ tệp XML vào lập chứng từ.
 • Hiển thị danh sách các hóa đơn gặp lỗi trong khi lấy dữ liệu từ Tổng cục Thuế và cho phép người dùng tải lại các hóa đơn này.
 • Tự động nhận biết mã khách, mã vật tư, hàng hóa khi import hóa đơn điện tử đầu vào.
 • Kiểm tra và đưa ra danh sách các hóa đơn đầu vào thuộc các doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn thuế.

Phân hệ báo cáo thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *