fbpx

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

18/06/2024

16/02/2023

2271

Phân hệ “Kế toán Bán hàng và Công nợ Phải thu” theo dõi chu trình bán hàng từ bước lập đơn hàng đến xuất hàng, phát hành hóa đơn và thu tiền, giúp cho việc tiếp nhận đơn hàng đầy đủ, giao hàng đúng hạn và thu tiền kịp thời. Cung cấp các báo cáo bán hàng đa dạng, hỗ trợ phân tích bán hàng như nhóm hàng bán chạy, mặt hàng lãi cao, các khách hàng thường xuyên, khách hàng thanh toán đúng hạn… từ đó đưa ra phương án bán hàng tốt hơn, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.

Menu các chức năng

Ban hang va cong no phai thu

Danh mục khách hàng

 • Mã khách hàng lên tới 16 ký tự.
 • Có 3 trường, mỗi trường là một danh mục với nhiều mã, để phân nhóm, phân loại khách hàng phục vụ thống kê, phân tích.
 • Kiểm tra mã số thuế hợp lệ, trùng mã số thuế.
 • Thông tin khách hàng được phần mềm tự động lấy từ cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp khi nhập mã số thuế.
 • Quản lý khách hàng theo đơn vị trong trường hợp có nhiều đơn vị sử dụng chung một cơ sở dữ liệu.
 • Nhiều thông tin hỗ trợ như tài khoản ngầm định, điều khoản thanh toán…

Thực hiện các giao dịch, cập nhật chứng từ bán hàng và thu tiền

 • Các giao dịch, chứng từ bán hàng
  • Đơn hàng, hợp đồng bán.
  • Hóa đơn bán hàng.
  • Hóa đơn dịch vụ.
  • Phiếu nhập hàng bán, dịch vụ bị trả lại.
  • Hóa đơn điều chỉnh tăng/giảm thuế và/hoặc doanh/thu.
  • Kết nối với phần mềm phát hành hóa đơn điện tử Fast e-Invoice của FAST hoặc một số nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử khác để phát hành hddt. Lập và thực hiện phát hành hđđt ngay trên phần mềm.
 • Khi lập hóa đơn có thể lập từ đơn hàng, từ phiếu xuất bán được lập trước đó, hoặc lập đồng thời cả phiếu xuất bán và hóa đơn bán hàng.
 • Thu tiền bán hàng, điều chỉnh công nợ
  • Thu tiền bán hàng, nhận tiền khách hàng thanh toán (tiền mặt, tiền gửi).
  • Chứng từ phải thu khác, chứng từ bù trừ công nợ.
  • Phân bổ tiền đã thu cho các hóa đơn.
 • Theo dõi hóa đơn bán hàng chi tiết theo nhân viên/bộ phận kinh doanh, thời hạn thanh toán… Theo dõi nhiều đơn hàng, hợp đồng, dự án trên 1 hóa đơn. Kiểm tra số dư hiện thời của khách hàng.
 • Xử lý linh hoạt các trường hợp hàng khuyến mãi, quà tặng, giảm giá…
 • Có thể tạo phiếu thu khi lưu hóa đơn bán hàng thu tiền ngay.
 • Tự động tính toán thuế và chuyển thông tin sang bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra. Có thể sửa tiền thuế (làm tròn số). Theo dõi thuế theo dự án, hợp đồng.
 • Thực hiện các bút toán điều chỉnh, bút toán bù trừ giữa các khách hàng hoặc với nhà cung cấp.
 • Thu tiền có thể thực hiện riêng và sau đó phân bổ tiền thu cho các hóa đơn.
Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu
Ví dụ về màn hình nhập “Hóa đơn bán hàng”  

Các tiện ích

 • Nhập (import) danh mục và số dư ban đầu từ excel.
 • Nhập (import) chứng từ (hóa đơn) từ excel.

Các báo cáo

 • Có các nhóm báo cáo sau:
  • Báo cáo bán hàng theo mặt hàng.
  • Báo cáo bán hàng theo tài khoản.
  • Báo cáo công nợ khách hàng.
  • Báo cáo công nợ hóa đơn.
  • Báo cáo đơn hàng.
 • Mỗi nhóm báo cáo gồm nhiều báo cáo chi tiết, tổng hợp và phân tích bán hàng, công nợ theo thời gian – nhiều kỳ, lũy kế, so sánh cùng kỳ khác năm… phân tích bán hàng, công nợ theo các chiều/đối tượng khác nhau…
 • Một số báo cáo người sử dụng có thể tự chọn các cột số liệu lên báo cáo, thứ tự sắp xếp các cột, độ rộng các cột và lưu lại mẫu để sử dụng lại cho các lần tiếp theo.

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

 

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Video tổng quan về phân hệ bán hàng và công nợ phải thu trên phần mềm kế toán Fast Accounting

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *