fbpx

Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục

15/03/2023

12/02/2023

1354

Phân hệ “Báo cáo chi phí theo khoản mục” lên các báo cáo chi tiết và tổng hợp cũng như báo cáo phân tích chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí sản xuất chung. Các khoản mục phí có thể theo dõi dựa vào các tiểu khoản, tiết khoản hoặc sử dụng một trường riêng để khai báo.

Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục
Một số báo cáo chi phí theo khoản mục

  • Bảng kê chứng từ theo khoản mục phí/tiểu khoản.
  • Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí/tiểu khoản.
  • Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí – nhiều kỳ.
  • Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí – so sánh giữa 2 kỳ.

Phần mềm kế toán báo cáo chi phí theo khoản mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *