FAST tuyển chuyên viên tư vấn hệ thống ERP làm việc tại TPHCM (hết hạn 31-12-2022)

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài Chính, Kế toán hoặc Hệ thống thông tin.
Ngày đăng: 2022-12-01 14:44:52 Ngày cập nhật: 2022-12-05 00:29:20 Số lần xem: 45

FAST tuyển chuyên viên kinh doanh làm việc tại TPHCM (hết hạn 31-12-2022)

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng một trong các chuyên ngành sau: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Hệ thống thông tin
Ngày đăng: 2022-12-01 14:40:37 Ngày cập nhật: 2022-12-05 00:21:52 Số lần xem: 34