fbpx

Fast Accounting Online đáp ứng Thông tư 132/2018/TT-BTC cho doanh nghiệp siêu nhỏ

09/07/2024

26/03/2024

211

Phần mềm kế toán Fast Accounting Online được cập nhật đầy đủ các quy định về chứng từ, sổ sách, báo cáo theo Thông tư 132/2018/TT-BTC (Thông tư 132) về Chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ được ban hành ngày 28-12-2018.

Thông tư số 132/2018/TT-BTC gồm 4 chương, 20 điều, hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ. Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Theo quy định, ngoài việc áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC, các DN siêu nhỏ cũng có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Yêu cầu việc áp dụng chế độ kế toán phải nhất quán trong một năm tài chính.

Phần mềm kế toán Fast Accounting Online đã được cập nhật để đáp ứng đầy đủ các quy định về chứng từ, sổ sách và báo cáo tài chính theo Thông tư 132.

Trên phần mềm kế toán Fast Accounting Online, bổ sung lựa chọn “Thông tư 132”:  vào “Khai báo tham số hệ thống” chọn loại “T132 – Sử dụng TT132 áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ”. Sau khi chọn, các chức năng nghiệp vụ tương ứng cho doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ tự động cập nhật.

1. Mẫu in chứng từ theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Fast Accounting Online được cập nhật đầy đủ các mẫu in chứng từ theo quy định tại Thông tư, bao gồm:

 • Phiếu thu tiền mặt (Mẫu số 01-TT);
 • Phiếu chi tiền mặt (Mẫu số 02-TT);
 • Phiếu nhập kho (Mẫu số 01-VT);
 • Phiếu xuất kho (Mẫu số 02-VT);
 • Biên bản giao nhận tài sản cố định (Mẫu số 01-TSCĐ);
 • Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động (Mẫu số 01-LĐTL);
 • Các chứng từ khác: Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng, Giấy nộp thuế vào NSNN, Giấy báo Nợ của ngân hàng.

Mẫu in chứng từ được thực hiện tại các màn hình lập chứng từ.

Mẫu phiếu thu và phiếu chi theo Thông tư 132 trên Fast Accounting Online

2. Hệ thống sổ sách kế toán theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Các mẫu sổ kế toán được cập nhật theo danh mục quy định tại Điều 11. Sổ kế toán của Thông tư 132, bao gồm:

 • Sổ Nhật ký sổ cái (Mẫu số S01- DNSN).
 • Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa  (Mẫu số S02-DNSN).
 • Sổ tài sản cố định (Mẫu số S03-DNSN).
 • Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán (Mẫu số S04-DNSN).
 • Sổ chi tiết thanh toán các khoản nợ phải trả (Mẫu số S05-DNSN).
 • Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế)  (Mẫu số S06a-DNSN).
 • Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp)  (Mẫu số S06b-DNSN).
 • Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh (Mẫu số S07-DNSN).
 • Sổ theo dõi thuế GTGT được khấu trừ (Mẫu số S08-DNSN).
 • Sổ chi tiết thuế GTGT đầu ra (Mẫu số S09-DNSN).
 • Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu số S10-DNSN).

Sổ theo dõi chi tiết GTGT đầu ra Thông tư 132 trên Fast Accounting Online

3. Báo cáo tài chính theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

 • Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 – DNSN
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNSN
 • Bảng cân đối tài khoản Mẫu số F01- DNSN
 • Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN Mẫu số F02- DNSN

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo Thông tư 132 trên Fast Accounting Online

Bảng cân đối phát sinh theo Thông tư 132 trên Fast Accounting Online

4. Báo cáo thuế

 • Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT.
 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN Mẫu số 03/TNDN.

Ngoài việc đáp ứng đầy đủ theo quy định của Nhà nước, phần mềm kế toán Fast Accounting Online còn có nhiều điểm nổi bật, phù hợp cho các doanh nghiệp từ siêu nhỏ, nhỏ vừa và hộ kinh doanh cá thể.

Tờ khai Thuế GTGT theo Thông tư 132 trên Fast Accounting Online

 • 100% online trên các thiết bị máy tính, laptop, máy tính bảng và cả điện thoại di động.
 • Không cần cài đặt, làm việc trên các trình duyệt Chrome, Cốc Cốc, Microsoft Edge…
 • Tích hợp miễn phí với phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice (đạt chuẩn Thông tư 78/2021/TT-BTC.
 • Kết nối với ngân hàng điện tử, chữ ký số…
 • Đơn giản, dễ sử dụng.
 • Sẵn sàng kết nối với các loại chữ ký số như Token, HSM.
 • Chi phí hợp lý chỉ từ 146.000đ/tháng.
 • Không tốn phí cập nhật, nâng cấp.

[ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ]

Để được tư vấn chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ về:

 • Văn phòng tại TP Hà Nội: (024) 7108-8288.
 • Văn phòng tại Đà Nẵng: (0236) 381-0532.
 • Văn phòng tại TP HCM: (028) 7108-8788.

Hoặc chat trực tiếp tại:

 

The highlights of Fast Accounting Online accounting software

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *