Quản lý bảo hiểm, hợp đồng

Ngày đăng: 2016-07-30 18:07:10 - Ngày cập nhật: 2020-09-14 09:02:22 - Số lần xem: 7537
Điểm: 3.5/5 (2 phiếu)

Các tính năng chính

 • Quản lý toàn bộ quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của nhân viên.
 • Quản lý, theo dõi số lượng nhân viên đề nghị cấp BHXH, BHYT.
 • Quản lý các thông tin về hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động của nhân viên.
 • Theo dõi, thanh toán kịp thời các khoản nhân viên được hưởng theo chế độ: thai sản, nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức…
 • Thực hiện đầy đủ các báo cáo về BHXH, BHYT, BHTN theo đúng qui định hiện hành.
 • Cập nhật lao động tham gia bảo hiểm đầu kỳ.
 • Kết chuyển thông tin tham gia bảo hiểm sang năm sau.
sua-tt-bh

Báo cáo bảo hiểm

 • Tờ khai tham gia BHXH, BHYT
 • Danh sách lao động tham gia bảo hiểm
 • Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia bảo hiểm
 • Danh sách lao động thanh toán theo chế độ
 • Danh sách nhân viên chưa có sổ BHXH, BHYT
 • Danh sách lao động tham gia bảo hiểm trong tháng.
ds-ld

Báo cáo hợp đồng

 • Danh sách nhân viên chưa ký hợp đồng
 • Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng
 • Danh sách nhân viên hết hạn thử việc
 • Báo cáo cảnh báo hết hạn hợp đồng
 • Báo cáo thống kê nhân sự theo loại hợp đồng.

Bài liên quan