Giới thiệu tổng quan về phần mềm ERP Fast Accounting Online For Bookkeepers

Phần mềm quản lý toàn diện doanh nghiệp ERP Fast Business Online với 11 phân hệ lớn, giúp quản lý tổng thể doanh nghiệp từ mua hàng, bán hàng, phân phối, kho, tài chính kế toán, nhân sự, CRM, DMS..

Fast Business Online

 

Rút ngắn khoảng cách thông tin

có thể có ngay các con số chính xác và đa dạng theo mong muốn chỉ bằng một cái nhấp chuột. Không khoảng cách, không thời gian.

 

Quản lý tổng thể

Fast Business Online cung cấp một cái nhìn tổng thể về công nợ, tình hình tài chính, tình hình tồn kho, dòng tiền, nhân sự… giúp cho ban lãnh đạo ra quyết định chính xác, kịp thời.

 

Xử lý nhu cầu phức tạp

Quản lý quy trình mua hàng từ khi có yêu cầu, qua các bước duyệt yêu cầu, báo giá, lựa chọn nhà cung cấp, duyệt đơn hàng, nhập hàng, thanh toán, xuất trả lại nhà cung cấp.

 

Tiết kiệm nguồn lực

Hạn chế tốn kém phải đầu tư lại trong tương lai vì chỉ phải đầu tư một lần cho sản phẩm có khả năng đáp ứng các nhu cầu phát sinh.

Video sản phẩm


Rút ngắn khoảng cách thông tin

Có thể có ngay các con số chính xác và đa dạng theo mong muốn chỉ bằng một cái nhấp chuột.

Quản lý tổng thể

Kiểm soát các chính sách bán hàng, chiết khấu, khuyến mãi, hạn mức công nợ, tín dụng.

Xử lý nhu cầu phức tạp

Kiểm soát các chính sách bán hàng, chiết khấu, khuyến mãi, hạn mức công nợ, tín dụng.

Tiết kiệm nguồn lực

Hạn chế tốn kém phải đầu tư lại trong tương lai vì chỉ phải đầu tư một lần cho sản phẩm có khả năng đáp ứng các nhu cầu phát sinh.

Sao Khuê

BIT CUP

CT Awards

CT Awards

ICT Awards

Nhân tài Đất Việt

CUP CNTT-TT Tp.HCM

STT Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
STT Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
STT Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
STT Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
STT Tên bài viết Xem Ngày cập nhật

 

Khách hàng tiêu biểu

Fast Business Online

Rút ngắn khoảng cách thông tin
Quản lý tổng thể
Xử lý nhu cầu phức tạp
Tiết kiệm nguồn lực

ĐĂNG KÝ DEMO ERP/ TƯ VẤN ERP MIỄN PHÍ