Văn bản quy định về hóa đơn điện tử

Ngày đăng: 2018-09-20 09:24:34 - Ngày cập nhật: 2018-09-20 16:24:56 - Số lần xem: 110
Điểm: 0/5 (0 phiếu)

Văn bản

Ngày ban
hành
Ngày có
hiệu lực
Nội dung Văn bản
chi tiết

Nghị định số
119/2018/NĐ-CP
của Chính phủ

12-09-2018 01-11-2018 Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ [Chi tiết]
Nghị định số
04/2014/NĐ-CP
của Chính phủ
17-01-2014 01-03-2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010
của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa,
cung ứng dịch vụ
[Chi tiết]
Nghị định số
51/2010/NĐ-CP
của Chính phủ
14-05-2010 01-01-2011 Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ [Chi tiết]

 

Tags: ,

Bài liên quan