Giới thiệu tổng quan

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 4294
Fast HRM Online là phần mềm quản lý nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Quản trị hệ thống 2769 10/01/2017
2 Quản lý nhân sự 5554 09/01/2019
3 Quản lý tuyển dụng 10375 10/01/2017
4 Chấm công và quản lý phép 43984 10/01/2017
5 Quản lý tính lương và thuế TNCN 3658 10/01/2017
6 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 2929 10/01/2017
7 Giấy chứng nhận bản quyền Fast HRM Online 2014 04/01/2019