Phân hệ quản lý dự án, công trình

29/09/2016 16:48:33 | Số lần xem: 1580
Phân hệ quản lý dự án, công trình trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu phát sinh ở các phân hệ khác có liên quan đến các dự án, công trình.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 5 lí do tại sao chọn phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 1954 06/01/2017
2 Giới thiệu chung về phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 2210 09/11/2017
3 Phân hệ quản trị hệ thống 1946 18/02/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 1963 07/01/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 1882 07/01/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 2405 07/01/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 2447 07/01/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 2210 07/01/2017
9 Phân hệ quản lý TSCĐ 2109 07/01/2017
10 Phân hệ quản lý CCLĐ 1371 07/01/2017
11 Phân hệ kế toán tính giá thành sản phẩm 6524 07/01/2017
12 Phân hệ kế toán tính giá thành công trình, vụ việc 2390 07/01/2017
13 Phân hệ quản trị phí 1279 07/01/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường người dùng tự định nghĩa 1322 07/01/2017
15 Phân hệ kế toán chủ đầu tư 1330 07/01/2017
16 Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN 1648 07/01/2017
17 Phân hệ Thuế TNCN 1807 07/01/2017
18 Phân hệ báo cáo tài chính và báo cáo quản trị 2159 07/01/2017
19 Công cụ phân tích số liệu kinh doanh - Fast Analytics 2603 07/01/2017
20 Thông tin điều hành và báo cáo quản trị qua internet 1512 07/01/2017
21 Bản quyền tác giả Fast Financial 3.5 1983 07/01/2017
22 Bản quyền tác giả Fast Financial 1401 07/01/2017