Phân hệ quản lý dự án, công trình

29/09/2016 16:48:33 | Số lần xem: 307
Phân hệ quản lý dự án, công trình trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu phát sinh ở các phân hệ khác có liên quan đến các dự án, công trình.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 5 lí do tại sao chọn phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 663 06/01/2017
2 Giới thiệu chung về phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 815 18/02/2017
3 Phân hệ quản trị hệ thống 540 18/02/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 605 07/01/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 529 07/01/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 650 07/01/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 582 07/01/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 602 07/01/2017
9 Phân hệ quản lý TSCĐ 474 07/01/2017
10 Phân hệ quản lý CCLĐ 421 07/01/2017
11 Phân hệ kế toán tính giá thành sản phẩm 1062 07/01/2017
12 Phân hệ kế toán tính giá thành công trình, vụ việc 544 07/01/2017
13 Phân hệ quản trị phí 366 07/01/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường người dùng tự định nghĩa 394 07/01/2017
15 Phân hệ kế toán chủ đầu tư 387 07/01/2017
16 Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN 438 07/01/2017
17 Phân hệ Thuế TNCN 660 07/01/2017
18 Phân hệ báo cáo tài chính và báo cáo quản trị 583 07/01/2017
19 Công cụ phân tích số liệu kinh doanh - Fast Analytics 744 07/01/2017
20 Thông tin điều hành và báo cáo quản trị qua internet 449 07/01/2017
21 Bản quyền tác giả Fast Financial 3.5 674 07/01/2017
22 Bản quyền tác giả Fast Financial 445 07/01/2017