Phân hệ quản lý dự án, công trình

29/09/2016 16:48:33 | Số lần xem: 1849
Phân hệ quản lý dự án, công trình trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu phát sinh ở các phân hệ khác có liên quan đến các dự án, công trình.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 5 lí do tại sao chọn phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 2299 06/01/2017
2 Giới thiệu chung về phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial 2578 09/11/2017
3 Phân hệ quản trị hệ thống 2380 18/02/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 2381 07/01/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 2220 07/01/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 2831 07/01/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 2863 07/01/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 2613 07/01/2017
9 Phân hệ quản lý TSCĐ 2464 07/01/2017
10 Phân hệ quản lý CCLĐ 1588 07/01/2017
11 Phân hệ kế toán tính giá thành sản phẩm 7370 07/01/2017
12 Phân hệ kế toán tính giá thành công trình, vụ việc 2880 07/01/2017
13 Phân hệ quản trị phí 1531 07/01/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường người dùng tự định nghĩa 1542 07/01/2017
15 Phân hệ kế toán chủ đầu tư 1662 07/01/2017
16 Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN 1996 07/01/2017
17 Phân hệ Thuế TNCN 2065 07/01/2017
18 Phân hệ báo cáo tài chính và báo cáo quản trị 2516 07/01/2017
19 Công cụ phân tích số liệu kinh doanh - Fast Analytics 3046 07/01/2017
20 Thông tin điều hành và báo cáo quản trị qua internet 1750 07/01/2017
21 Bản quyền tác giả Fast Financial 3.5 2332 07/01/2017
22 Bản quyền tác giả Fast Financial 1602 07/01/2017