Lịch hội thảo kế toán thuế

Ngày đăng: 2017-04-18 15:45:18 - Ngày cập nhật: 2017-04-19 11:45:38 - Số lần xem: 493
Điểm: 0/5 (0 phiếu)

Nhằm giúp doanh nghiệp, người làm công tác kế toán, tài chính hiểu rõ hơn về các chính sách, chế độ kế toán thuế,... các văn phòng FAST tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo dành cho khách hàng có nhu cầu tìm hiểu.

Lịch hội thảo kế toán thuế 2017

 

  Hà Nội Đà Nẵng Tp. HCM
13-05-2017    

“Những vấn đề cần lưu ý về hóa đơn” 

Diễn giả: Ông Đỗ Đăng Tăng - Chuyên viên Cục Thuế Tp. HCM.

[Đăng ký miễn phí]

22-4-2017      

"Những điều cần biết về thuế đối với doanh nghiệp xây lắp"

Diễn giả: Bà Vũ Thị Toản - Nguyên TP tuyên truyền hỗ trợ người nộp Thuế cục Thuế Hà Nội.

[Đăng ký miễn phí]

                                                                                                                      
18-03-2017    

"Quyết toán thuế 2016 - Những vấn đề cần lưu ý"

Diễn giả: Ông Đỗ Đăng Tăng - Chuyên viên Cục Thuế Tp. HCM.

11-03-2017  

"Hướng dẫn quyết toán Thuế 2016"

Diễn giả: Ông Nguyễn Đình Thanh

  • PGĐ Công ty CP Kế toán Việt Mỹ - TP Hồ Chí Minh.
  • TP Kiểm toán Tư vấn - Công ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Á Châu.
 
04-03-2017

"Quyết toán thuế 2016 - Những vấn đề cần lưu ý"

Diễn giả: Bà Vũ Thị Toản - Nguyên TP tuyên truyền hỗ trợ người nộp Thuế cục Thuế Hà Nội.

   

Bài liên quan