Lịch hội thảo định kỳ hàng tháng về kế toán và thuế

Ngày đăng: 2017-04-18 15:45:18 - Ngày cập nhật: 2017-09-20 15:25:21 - Số lần xem: 7299
Điểm: 5/5 (1 phiếu)

Nhằm giúp doanh nghiệp, người làm công tác kế toán, tài chính hiểu rõ hơn về các chính sách, chế độ kế toán thuế,... các văn phòng FAST tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo dành cho khách hàng có nhu cầu tìm hiểu.

Lịch hội thảo định kỳ hàng tháng về kế toán thuế 2017

 

  Hà Nội Đà Nẵng Tp. HCM
30-09-2017    

Dự thảo nghị định “Hoá đơn điện tử và giải pháp tích hợp trên phần mềm FAST” tại TP. HCM

"Đăng ký tham dự hội thảo miễn phí"

12-08-2017

"Giải đáp một số quy định mới về luật thuế GTGT, TNDN,TNCN"

Diễn giả: Bà Vũ Thị Toản - Nguyên TP tuyên truyền hỗ trợ người nộp Thuế cục Thuế Hà Nội.

 

 

 

“Những vấn đề cần lưu ý về hóa đơn” 

Diễn giả: Ông Đỗ Đăng Tăng - Chuyên viên Cục Thuế Tp. HCM.

05-08-2017  

"Hoá đơn điện tử VNPT và giải pháp tích hợp trên phần mềm FAST"

 
24-06-2017    

“Những vấn đề cần lưu ý về hóa đơn” 

Diễn giả: Ông Đỗ Đăng Tăng - Chuyên viên Cục Thuế Tp. HCM.

10-06-2017

“Hoá đơn điện tử VNPT và giải pháp tích hợp trên phần mềm FAST” tại Hà Nội

   
03-06-2017

“Tối ưu Thuế trong khuôn khổ của pháp luật” tại Hà Nội

Diễn giả: Bà Vũ Thị Toản - Nguyên TP tuyên truyền hỗ trợ người nộp Thuế cục Thuế Hà Nội.

   
13-05-2017    

“Những vấn đề cần lưu ý về hóa đơn” 

Diễn giả: Ông Đỗ Đăng Tăng - Chuyên viên Cục Thuế Tp. HCM.

22-4-2017      

"Những điều cần biết về thuế đối với doanh nghiệp xây lắp"

Diễn giả: Bà Vũ Thị Toản - Nguyên TP tuyên truyền hỗ trợ người nộp Thuế cục Thuế Hà Nội.

                                                                                                                      
18-03-2017    

"Quyết toán thuế 2016 - Những vấn đề cần lưu ý"

Diễn giả: Ông Đỗ Đăng Tăng - Chuyên viên Cục Thuế Tp. HCM.

11-03-2017  

"Hướng dẫn quyết toán Thuế 2016"

Diễn giả: Ông Nguyễn Đình Thanh

  • PGĐ Công ty CP Kế toán Việt Mỹ - TP Hồ Chí Minh.
  • TP Kiểm toán Tư vấn - Công ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Á Châu.
 
04-03-2017

"Quyết toán thuế 2016 - Những vấn đề cần lưu ý"

Diễn giả: Bà Vũ Thị Toản - Nguyên TP tuyên truyền hỗ trợ người nộp Thuế cục Thuế Hà Nội.

   

Bài liên quan