Lịch hội thảo định kỳ hàng tháng về kế toán và thuế

Ngày đăng: 2017-04-18 15:45:18 - Ngày cập nhật: 2017-09-28 14:26:31 - Số lần xem: 7678
Điểm: 5/5 (1 phiếu)

Nhằm giúp doanh nghiệp, người làm công tác kế toán, tài chính hiểu rõ hơn về các chính sách, chế độ kế toán thuế,... các văn phòng FAST tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo dành cho khách hàng có nhu cầu tìm hiểu.

Lịch hội thảo định kỳ hàng tháng về kế toán thuế 2017

 

  Hà Nội Đà Nẵng Tp. HCM
21-10-2017

"Giải đáp một số quy định mới về luật thuế GTGT, TNCN, TNDN" tại Hà Nam

Đăng ký tham dự hội thảo miễn phí

   
30-09-2017    

Dự thảo nghị định “Hoá đơn điện tử và giải pháp tích hợp trên phần mềm FAST” tại TP. HCM

"Đăng ký tham dự hội thảo miễn phí"

12-08-2017

"Giải đáp một số quy định mới về luật thuế GTGT, TNDN,TNCN"

Diễn giả: Bà Vũ Thị Toản - Nguyên TP tuyên truyền hỗ trợ người nộp Thuế cục Thuế Hà Nội.

 

 

 

“Những vấn đề cần lưu ý về hóa đơn” 

Diễn giả: Ông Đỗ Đăng Tăng - Chuyên viên Cục Thuế Tp. HCM.

05-08-2017  

"Hoá đơn điện tử VNPT và giải pháp tích hợp trên phần mềm FAST"

 

Bài liên quan