• Hỗ trợ tư vấn: 1900 56 15 56
 • Email: info@fast.com.vn

Thông tin chung

 • Tên công ty: Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp
 • Tên tiếng Anh: Fast Software Company
 • Tên viết tắt: FAST
 • Logo:

hơn 400 nhân viên

(tính đến hết năm 2016)

Sản phẩm - dịch vụ

Các sản phẩm cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn:

+ Fast Business Online - Giải pháp ERP trên nền tảng web

+ Fast Business - Giải pháp ERP trên nền windows

+ Fast Financial - Phần mềm quản trị tài chính kế toán cho doanh nghiệp vừa và lớn

+ Fast CRM Online - Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng

+ Fast HRM Online  - Phần mềm quản lý nhân sự - chấm công - tính lương

+ Fast DMS Online - Phần mềm quản lý phân phối

Các sản phẩm cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ:

+ Fast Accounting - Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

+ Fast Accounting Online - Phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Dịch vụ
 • + Tư vấn và triển khai ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng CNTT.
 • +  Đào tạo sử dụng phần mềm kế toán cho sinh viên các trường, các cá nhân. 
Giới thiệu về FAST

hơn 15.500 khách hàng

(tính đến hết năm 2016)

Công việc và giá trị được đề cao

Công việc của FAST

Công việc của FAST

 • + Phần mềm cho doanh nghiệp.
 • + Phát triển nghề nghiệp, phát huy năng lực của mỗi cá nhân, xây dựng cuộc sống công ty vui vẻ.
 • + Đóng góp cho cộng đồng.
Giá trị được đề cao

Giá trị được đề cao

 • + Làm đúng việc, Làm việc đúng và Đúng ngay từ đầu. 
 • + Học hỏi, Đổi mới và Sáng tạo.
 • + Đồng đội, Chung sức và Chia sẻ.
Tầm nhìn dài hạn

Tầm nhìn dài hạn

FAST là một công ty phát triển bền vững, là nhà cung cấp tin cậy giải pháp quản trị hoạt động SXKD trên nền tảng CNTT, có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước, mỗi thành viên ngày càng phát triển về nghề nghiệp và có cuộc sống hạnh phúc.

Chiến lược

Quan điểm của FAST trong phát triển kinh doanh, xây dựng các mối quan hệ với các đối tác (nhân viên, khách hàng, cộng đồng): bền vững, lâu dài, tin cậy.

- Đối với nhân viên: không chỉ là nơi làm công ăn lương, mà còn là nơi phát triển nghề nghiệp, xây dựng sự nghiệp, công ty là một phần quan trọng trong việc tạo dựng cuộc sống hạnh phúc.

- Đối với khách hàng: không chỉ là bán hàng, mà còn là kết bạn, trở thành đối tác lâu dài, hợp tác cùng phát triển.

- Đối với cộng đồng, xã hội: không chỉ là những lần đóng góp từ thiện, mà còn tập trung đóng góp, hỗ trợ lâu dài vào những địa chỉ cụ thể và là nhân tố tích cực trong một số vấn đề thời sự của cộng đồng, xã hội (Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, Văn hóa giao thông đô thị, Môi trường xanh sạch đẹp…). 

Sản phẩm (phần mềm):

- Nhanh hơn: Tốc độ xử lý của phần mềm ngày càng nhanh, giúp khách hàng tăng tốc độ tác nghiệp và khai thác thông tin, đặc biệt trong điều kiện số lượng giao dịch, cơ sở dữ liệu ngày càng lớn và hoạt động trong môi trường online thông qua internet.

- Thông minh hơn: Có nhiều tính năng, chức năng thông minh, giải quyết các bài toán nghiệp vụ và quản trị của khách hàng, giúp khách hàng tác nghiệp và khai thác dữ liệu nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng:

- Nhanh hơn: Thời gian hoàn thành các dự án tư vấn ứng dụng, hoàn thành các dịch vụ hỗ trợ khách hàng ngày càng nhanh hơn.

- Thông minh hơn: Đưa ra các giải pháp tư vấn ứng dụng thông minh, giải quyết các bài toán nghiệp vụ và quản trị của khách hàng, giúp khách hàng tác nghiệp và khai thác dữ liệu nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Quản trị hoạt động kinh doanh và các hoạt động của công ty theo phương pháp quản trị theo mục tiêu (MBO – Management by Objectives) thông qua hệ thống các chỉ tiêu đánh giá (KPI – Key Peformance Indicators).