Phân hệ quản lý TSCĐ

Phân hệ quản lý tài sản cố định lưu trữ các thông tin cần thiết về tài sản cố định từ thời điểm mua đến khi thanh lý: nguyên giá, giá trị đã khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số kỳ khấu hao, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng.

Phân hệ giá thành công trình, vụ việc

Phân hệ giá thành theo công trình, vụ việc thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu liên quan đến các công trình, vụ việc và tính giá thành, lên các báo lãi lỗ theo công trình, vụ việc.

Phân hệ quản lý hàng tồn kho

Phân hệ quản lý hàng tồn kho cung cấp các thông tin tức thời về tất cả các hàng hóa lưu kho của doanh nghiệp. Phân hệ này quản lý tất cả các nghiệp vụ về nhập xuất tồn và luân chuyển hàng hóa, quản lý hàng hóa chi tiết tới từng vị trí cất giữ hàng hoá.

Phân hệ quản lý mua hàng

Phân hệ quản lý mua hàng trong Fast Business Online cho phép tự động hóa nhiều công việc trong chu trình nghiệp vụ mua hàng – thanh toán: lập và duyệt đề xuất mua hàng, giấy đề nghị báo giá, cập nhật báo giá.

Phân hệ quản lý bán hàng

Với giải pháp quản lý bán hàng của Fast Business Online, quy trình bán hàng sẽ rõ ràng, nhiều công việc trong chu trình hoạt động bán hàng – thu tiền sẽ được tự động hóa.

DSKH ký mới các giải pháp phần mềm cho DN vừa và nhỏ năm 2016

Danh sách khách hàng ký mua mới phần mềm vừa và nhỏ năm 2016

DSKH ký mới các giải pháp phần mềm cho DN vừa và nhỏ năm 2015

DSKH ký mới các giải pháp phần mềm cho DN vừa và nhỏ năm 2015

DSKH ký mới các giải pháp phần mềm cho DN vừa và lớn năm 2015

DSKH ký mới các giải pháp phần mềm cho DN vừa và lớn năm 2015

FAST nhận giải thưởng Huy Chương Vàng ICT Việt Nam năm 2016

Với doanh thu 104,5 tỷ năm 2015 tương đương với mức tăng trưởng trên 20% so với năm 2014 FAST đã nhận được giải Huy chương vàng ICT (HCV ICT) Việt Nam do Hội Tin học TP. HCM (HCA) tổ chức đình kỳ hàng năm.