Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 11

Phần mềm kế toán Fast Accounting 11 đã được đăng ký bản quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả từ năm 2012.

Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 10.2

 Phần mềm kế toán Fast Accounting 10.2  đã được đăng ký bản quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả từ năm 2012.

Giấy chứng nhận bản quyền Phần mềm Fast Accounting

Phần mềm kế toán Fast Accounting đã được đăng ký bản quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả từ năm 2000.

Fast DMS Online - Giải pháp quản lý hệ thống phân phối

Các tính năng chính của Giải pháp quản lý hệ thống phân phối - Fast DMS Online

Giải pháp quản lý quan hệ khách hàng CRM Online

Fast CRM Online là giải pháp quản lý khách hàng toàn diện, giúp doanh nghiệp kinh doanh và xây dựng mối quan hệ với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả.

DSKH ký mua phần mềm quản trị nhân sự Fast HRM Online năm 2016

Fast HRM Online cung cấp các thông tin nhiều chiều về nhân viên – thông tin cá nhân, các kỹ năng, quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, các thành tích…

Danh sách một số khách hàng sử dụng Fast HRM

Danh sách một số khách hàng sử dụng phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tính lương, tính thuế TNCN - Fast HRM

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Fast HRM Online

Bấm vào bên dưới để tải tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý nhân sự-chấm công - tính lương - thuế TNCN

Giới thiệu tổng quan

Fast HRM Online là phần mềm quản trị nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…

Quản trị hệ thống

Phân hệ “Quản trị hệ thống” giúp cho người sử dụng khai báo các thông tin dùng cho toàn bộ phần mềm, quản lý việc truy cập phần mềm của những người sử dụng.