5 lí do tại sao chọn phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial

Fast Financial là một trong số ít các giải pháp được thiết kế dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, có khả năng xử lý khối lượng lớn giao dịch, cho phép các đơn vị hoạt động ở nhiều địa điểm khác nhau truy cập từ xa qua internet

Giới thiệu chung về phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial

Fast Financial là phần mềm quản trị tài chính kế toán cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn với nhiều tính năng nổi bật.

Phân hệ quản trị hệ thống

Phân hệ quản trị hệ thống trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial gồm các chức năng quản lý các danh mục dùng chung, thực hiện các khai báo ban đầu cũng như các tham số tùy chọn, quản lý người sử dụng, quản lý số liệu…

Phân hệ kế toán tổng hợp

Phân hệ kế toán tổng hợp trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial đóng vai trò trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ.

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay của phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial giúp quản lý thu chi chặt chẽ, chính xác, rõ ràng.

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện các chức năng của chu trình mua hàng – thanh toán

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu của phần mềm quản lý tài chính kế toán Fast Financial thực hiện các chức năng của chu trình bán hàng – thu tiền

Phân hệ kế toán hàng tồn kho

Phân hệ kế toán hàng tồn kho trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial theo dõi tất cả các nghiệp vụ về nhập xuất tồn và luân chuyển vật tư, hàng hóa

Phân hệ kế toán tính giá thành sản phẩm

Phân hệ tính giá thành sản phẩm trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial cho phép tính giá thành sản phẩm theo phương pháp mà người dùng lựa chọn

Phân hệ kế toán tính giá thành công trình, vụ việc

Phân hệ giá thành công trình, dự án trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu liên quan đến các công trình, dự án và tính giá thành, lên các báo lãi lỗ theo công trình, dự án.