fbpx

Fast DMS Online – Giải pháp quản lý hệ thống phân phối

Các tính năng chính của Giải pháp quản lý hệ thống phân phối – Fast DMS Online Quản lý tình trạng đặt hàng theo địa điểm và thời gian thực Nhân viên kinh doanh làm việc online, được định vị qua GPS với sóng 3G Đơn hàng được thực hiện tại điểm bán hàng Đẩy…

2023-01-09
734

Tính năng của phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract

Phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract là giải pháp quản lý – ký số tài liệu, hợp đồng, văn bản được tự động hóa quy trình ký trên môi trường điện tử với đầy đủ tính pháp lý dành cho doanh nghiệp với doanh nghiệp/đối tác/cá nhân. Quy trình thực hiện hợp…

2023-01-05
2166