fbpx

Chấm công và quản lý phép

15/04/2024

07/02/2023

1278

Phân hệ “Chấm công và quản lý phép” cho phép theo dõi chi tiết thời gian làm việc, thời gian nghỉ của nhân viên. Phân hệ “Quản trị chấm công và phép” có các phần hành chính sau:

1. Quản lý chấm công

Các tính năng chính

 • Quản lý chi tiết thời gian làm việc, thời gian nghỉ của nhân viên.
 • Khai báo linh hoạt các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ định kỳ hàng tuần.
 • Quản lý ca làm việc đến từng chi tiết ca, công làm việc, theo dõi đi muộn/về sớm.
 • Đăng ký ca làm việc, đăng ký tăng ca cho nhân viên dễ dàng, thuận lợi.
 • Quản lý nhân viên nghỉ/vắng mặt theo lý do nghỉ.
 • Đăng ký nghỉ phép và duyệt nghỉ phép qua tin nhắn (SMS).
 • Dữ liệu chấm công được lấy từ máy chấm công hoặc chấm công bằng tay.
 • Theo dõi được nhân viên sai số liệu chấm công
 • Tính công tự động, chính xác và kịp thời.
 • Cho phép điều chỉnh giờ công nhân viên.
 • Cho phép điều chỉnh giờ vào/ra nhân viên.
 • Cho phép điều chỉnh bộ phận tính công cho nhân viên để tính công trong trường hợp nhân viên làm nhiều tại bộ phận trong tháng.
 • Tự động chuyển dữ liệu công sang phân hệ tính lương.
 • Lên các báo cáo đi muộn/về sớm, báo cáo phân tích chi tiết và tổng hợp giờ công nhân viên.

>>> Xem thêm: Phần mềm quản lý chấm công Face ID hiệu quả, nhanh chóng

sua-ca-lv

Báo cáo quản lý chấm công

 • Bảng chấm công
 • Danh sách nhân viên sai số liệu chấm công
 • Bảng kê chi tiết kết quả chấm công
 • Bảng tổng hợp chấm công của nhân viên
 • Bảng tổng hợp tăng ca
 • Bảng tổng hợp về sớm
 • Bảng thống kê số lần đi muộn, về sớm
 • Báo cáo chi tiết nghỉ theo mã công
 • Báo cáo tổng hợp ngày nghỉ theo mã công

>>> Xem thêm: Phần mềm quản lý máy chấm công từ xa

bang-ke-ct-kq-cc

2. Quản lý phép

Các tính năng chính

 • Quản lý chi tiết số ngày phép của nhân viên theo qui định, tình hình thực hiện nghỉ phép trong năm
 • Cho phép khai báo thêm số phép phát sinh ngoài các ngày phép định mức (nghỉ ma chay, cưới hỏi…)
 • Cho phép khai báo số phép cộng thêm cho bộ phận, nhân viên trong trường hợp làm việc tại môi trường độc hại, công tác dài ngày…
 • Cho phép đăng ký nghỉ phép, duyệt nghỉ phép, thông báo số ngày phép còn lại qua tin nhắn (SMS)
 • Theo dõi, cập nhật số dư ngày phép, ngày giới hạn sử dụng phép còn lại từ năm trước chuyển sang
 • Kết chuyển số dư phép sang năm sau.
them-cn-du-phep

Báo cáo phép

 • Xem thông tin phép đã duyệt
 • Báo cáo chi tiết nhân viên nghỉ phép
 • Bảng theo dõi số ngày nghỉ phép trong năm
 • Báo cáo phép năm

bc-phep-nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *