fbpx

Tính năng của phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract

08/04/2024

05/01/2023

2370

Phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract là giải pháp quản lý – ký số tài liệu, hợp đồng, văn bản được tự động hóa quy trình ký trên môi trường điện tử với đầy đủ tính pháp lý dành cho doanh nghiệp với doanh nghiệp/đối tác/cá nhân.

Tính năng của phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract

Quy trình thực hiện hợp đồng điện tử có chứng thực trên Fast e-Contract

Fast e-Contract có nhiều tính năng và tiện ích đáp ứng nhu cầu vận hành không gián đoạn của doanh nghiệp như:

 • Cập nhật tài liệu
  • Cho phép tạo mới hoặc tự tải lên (upload) các chứng từ như hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động, hợp đồng thuê khoán, hợp đồng bảo hiểm, đơn hàng, biên bản nghiệm thu…

Tính năng của phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract 2

 • Ký duyệt tài liệu
  • Thực hiện xem xét/ký duyệt tài liệu theo quy trình đã được khai báo.
  • Cho phép xét duyệt nhiều cấp cho cả bên mua và bên bán.
  • Sẵn sàng kết nối với các loại chữ ký số (USB Token, HSM), Token qua email, OTP qua SMS, Remote Signing… để thực hiện ký điện tử.

Tính năng của phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract 3

 • Hủy/Đóng tài liệu 
  • Cho phép đính kèm các văn bản/thông tin phục vụ cho việc hủy/đóng tài liệu.
 • Chứng thực hợp đồng điện tử (hợp đồng tích xanh): Kết nối trực tiếp với Trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương để thực hiện xác thực hợp đồng.
  • Gắn chữ ký số của FAST (CeCA) vào tài liệu để xác nhận tài liệu đã được chứng thực trên Fast e-Contract.
  • Đồng bộ dữ liệu lên Bộ Công Thương để gắn chữ ký số của Bộ Công Thương vào tài liệu.
 • Các báo cáo phục vụ cho nhu cầu quản lý tài liệu
  • Báo cáo tình trạng tài liệu: Xem tổng thể danh sách tài liệu có trên hệ thống ở tất cả các trạng thái (Nháp, Chờ ký duyệt, Đang thực hiện, Hoàn thành, Hủy, Đóng, Chuyển trả, Từ chối).
  • Danh sách các tài liệu chưa gửi email: Kiểm tra các tài liệu gửi email không thành công cho người xem xét/ký duyệt để thực hiện gửi lại.
  • Danh sách tài liệu: Các tài liệu ở trạng trái Hoàn thành (bao gồm Hủy).
  • Tra cứu tài liệu: Tra cứu tài liệu bên ngoài doanh nghiệp.
  • Báo cáo chi tiết xem xét/ ký duyệt tài liệu: Hỗ trợ xem chi tiết các phát sinh thuộc về tài liệu như thời gian xử lý của từng lượt xem xét/ ký duyệt, các ghi chú phê duyệt/ từ chối và các nhật ký nâng cao khác.

Tính năng của phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract 4

 • Các tiện ích nổi bật
  • Màn hình tổng quan: Cho phép tạo nhanh tài liệu và cung cấp các báo cáo tài liệu đang chờ xử lý, tài liệu đăng ký sử dụng, biểu đồ trực quan về số lượng tài liệu theo kỳ, thống kê các tài liệu sử dụng theo thác, nhật ký các giao dịch…

Tính năng của phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract 5

 • Thiết kế vùng ký của chữ ký số trên tài liệu theo tọa độ (X,Y).

Tính năng của phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract 6

 • Cho phép xem xét/ký duyệt nhanh thông qua mã bảo mật mà không cần đăng nhập vào hệ thống phần mềm, không cần cài đặt ứng dụng ký.
 • Người dùng có thể tùy chọn ký chữ ký số hoặc ký chữ ký số kèm hình ảnh.
 • Gửi thông báo yêu cầu/xem xét ký duyệt/trạng thái của tài liệu qua email.

Tính năng của phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract 7

[Xem bảng giá Fast e-Contract]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *