fbpx

Tổng quan về giải pháp quản trị hệ thống phân phối hiệu quả Fast DMS Online

1. Mô tả sản phẩm Fast DMS Online (Distribution Management System) là giải pháp quản lý hệ thống phân phối và bán hàng từ công ty đến các cửa hàng đại lý, nhà phân phối thông qua hệ thống cung cấp các dữ liệu về lộ trình của nhân viên, quy trình và kết quả…

2023-03-01
1730

Fast DMS Online – Giải pháp quản lý hệ thống phân phối

Các tính năng chính của Giải pháp quản lý hệ thống phân phối – Fast DMS Online Quản lý tình trạng đặt hàng theo địa điểm và thời gian thực Nhân viên kinh doanh làm việc online, được định vị qua GPS với sóng 3G Đơn hàng được thực hiện tại điểm bán hàng Đẩy…

2023-01-09
814