fbpx

Quản lý bảo hiểm, hợp đồng

16/03/2023

05/02/2023

1056

Các tính năng chính

 • Quản lý toàn bộ quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của nhân viên.
 • Quản lý, theo dõi số lượng nhân viên đề nghị cấp BHXH, BHYT.
 • Quản lý các thông tin về hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động của nhân viên.
 • Theo dõi, thanh toán kịp thời các khoản nhân viên được hưởng theo chế độ: thai sản, nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức…
 • Thực hiện đầy đủ các báo cáo về BHXH, BHYT, BHTN theo đúng qui định hiện hành.
 • Cập nhật lao động tham gia bảo hiểm đầu kỳ.
 • Kết chuyển thông tin tham gia bảo hiểm sang năm sau.
sua-tt-bh

Báo cáo bảo hiểm

 • Tờ khai tham gia BHXH, BHYT
 • Danh sách lao động tham gia bảo hiểm
 • Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia bảo hiểm
 • Danh sách lao động thanh toán theo chế độ
 • Danh sách nhân viên chưa có sổ BHXH, BHYT
 • Danh sách lao động tham gia bảo hiểm trong tháng.
ds-ld

Báo cáo hợp đồng

 • Danh sách nhân viên chưa ký hợp đồng
 • Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng
 • Danh sách nhân viên hết hạn thử việc
 • Báo cáo cảnh báo hết hạn hợp đồng
 • Báo cáo thống kê nhân sự theo loại hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *