fbpx

Quản lý tính lương và thuế TNCN

11/06/2024

06/02/2023

1340

1. Quản lý tính lương

Các tính năng chính

 • Quản lý chi tiết lương, thưởng, bảo hiểm và thuế TNCN của nhân viên.
 • Cho phép khai báo loại lương, kỳ tính lương linh hoạt.
 • Tùy chọn đồng tiền tính lương cho từng nhân viên.
 • Áp dụng lương tối thiểu khác nhau giữa các vùng khi tính lương.
 • Đa dạng các kiểu tính lương: theo hệ số, lương khoán, lương sản phẩm
 • Tùy chọn tính lương theo giờ công hoặc không theo giờ công.
 • Áp dụng các hệ số lương, mức lương khác nhau theo ngày hiệu lực.
 • Khai báo đơn giá giờ công, đơn giá sản phẩm theo ngày hiệu lực.
 • Cập nhật sản lượng sản phẩm theo cá nhân hoặc chung theo bộ phận.
 • Phân bổ lương sản phẩm bộ phận cho nhân viên theo hệ số.
 • Theo dõi chi tiết các khoản phụ cấp được hưởng, các khoản thưởng/phạt khác.
 • Theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng của nhân viên.
 • Đánh giá, xếp loại khen thưởng nhân viên định kỳ.
 • Tính lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN đúng theo qui định hiện hành.
 • Tính lương chi tiết đến từng bộ phận, công làm việc, loại phụ cấp, sản phẩm.

Xem thêm: Tiền hoa hồng là gì? Cách tính tiền hoa hồng theo quy định

sua-tt-luong-nv

Tiện ích

 • Kết xuất dữ liệu từ tệp Excel

Báo cáo tính lương

 • Bảng chi tiết thanh toán lương cho nhân viên
 • Bảng chi tiết thanh toán lương cho nhân viên theo bộ phận
 • Bảng thanh toán lương theo bộ phận
 • Bảng thanh toán lương cho bộ phận nhiều kỳ
 • Phân loại lương theo bộ phận nhiều kỳ
 • Bảng chi tiết lương sản phẩm cho nhân viên
 • Bảng chi tiết lương sản phẩm cho bộ phận
 • Bảng phân bổ lương sản phẩm bộ phận cho nhân viên
 • Bảng chi tiết phụ cấp cho nhân viên theo bộ phận
 • Bảng chi tiết thưởng, phạt nhân viên theo bộ phận.

>>> Xem thêm: Top 8 phần mềm tính lương nhân viên tốt, được sử dụng nhiều hiện nay

bang-chi-tiet-tt-luong-nv

2. Quản lý thuế TNCN

Các tính năng chính

 • Quản lý toàn bộ các thông tin liên quan đến thuế TNCN của nhân viên
 • Khai báo đầy đủ các thông tin về đối tượng nộp thuế, thông tin giảm trừ gia cảnh, người phụ thuộc
 • Xác định chính xác các khoản thu nhập tính thuế, thu nhập miễn/giảm thuế, các khoản giảm trừ theo qui định
 • Thực hiện đầy đủ các báo cáo thuế TNCN hàng tháng/quí và quyết toán năm theo đúng quy định hiện hành.
sua-tt-thue-tncn-nv

Báo cáo

 • Tờ khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (02/KK-TNCN)
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN từ thu nhập khác (06/KK – TNCN)
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (05/KK –TNCN)
 • Bảng kê thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo biểu thuế lũy tiến (05A/BK-TNCN)
 • Bảng kê thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo biểu thuế toàn phần (05B/BK-TNCN)
 • Bảng kê thông tin người phụ thuộc (mẫu 05-3/BK-TNCN)
 • Bảng kê thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán (mẫu 06/BK-TNCN)
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN từ thu nhập khác (06/KK – TNCN)

>> Xem thêm: 9 mẫu bảng lương nhân viên đầy đủ và mới nhất

to-khai-thue-thue-tncn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *