Giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý nhân sự Fast HRM Online

Fast HRM Online là phần mềm quản lý nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc… Fast HRM Online cung cấp các thông tin nhiều chiều về nhân viên – thông tin cá nhân, các…

2023-03-01
445

Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý nhân sự, chấm công tính lương

Sơ đồ nghiệp vụ quy trình quản lý nhân sự [Click để xem ảnh lớn] Diễn giải quy trình Quy trình nghiệp vụ quản lý nhân sự trên phần mềm quản lý nhân sự Fast HRM Online có 17 bước, chi tiết nội dung các bước: BƯỚC NỘI DUNG BƯỚC 1. Sau khi cập nhật quyết định…

2023-02-14
1362

Quản trị hệ thống

Phân hệ “Quản trị hệ thống” giúp cho người sử dụng khai báo các thông tin dùng cho toàn bộ phần mềm, quản lý việc truy cập phần mềm của những người sử dụng. Các tính năng chính Khai báo ngày bắt đầu nhập liệu vào phần mềm. Khai báo danh mục tỷ giá, dùng…

2023-02-11
257

Quản lý nhân sự

Phân hệ “Quản lý nhân sự” cho phép cập nhật thông tin nhân viên, thời gian tuyển dụng, đào tạo và đánh giá chi tiết về quá trình làm việc của nhân viên. Phân hệ “Quản lý nhân sự” có các phần hành chính sau: Quản lý nhân sự Quản lý đào tạo Quản lý…

2023-02-10
332

Quản lý tuyển dụng

Các tính năng chính Quản lý chi tiết các thông tin về đợt tuyển dụng, hồ sơ ứng viên, kết quả thi tuyển, phỏng vấn. Theo dõi nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận, phòng ban chi tiết theo từng vị trí công việc. Cho phép khai báo nhanh các thông tin ứng tuyển…

2023-02-09
313

Chấm công và quản lý phép

Phân hệ “Chấm công và quản lý phép” cho phép theo dõi chi tiết thời gian làm việc, thời gian nghỉ của nhân viên. Phân hệ “Quản trị chấm công và phép” có các phần hành chính sau: Quản lý chấm công Quản lý phép 1. Quản lý chấm công Các tính năng chính Quản…

2023-02-07
310

Quản lý tính lương và thuế TNCN

1. Quản lý tính lương Các tính năng chính Quản lý chi tiết lương, thưởng, bảo hiểm và thuế TNCN của nhân viên. Cho phép khai báo loại lương, kỳ tính lương linh hoạt. Tùy chọn đồng tiền tính lương cho từng nhân viên. Áp dụng lương tối thiểu khác nhau giữa các vùng khi…

2023-02-06
283

Quản lý bảo hiểm, hợp đồng

Các tính năng chính Quản lý toàn bộ quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của nhân viên. Quản lý, theo dõi số lượng nhân viên đề nghị cấp BHXH, BHYT. Quản lý các thông tin về hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động của nhân viên. Theo dõi, thanh toán kịp…

2023-02-05
269

FAST tham dự hội thảo cho sinh viên Kế toán tại ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quản lý công nợ phải trả của các nhà cung cấp, trong thực tế ở các doanh nghiệp khá là đa dạng. Có thể liệt kê ra một số nhu cầu như sau: Quản lý công nợ của từng nhà cung cấp Quản lý công nợ chi tiết theo từng hóa đơn và theo hạn thanh toán Quản lý công nợ theo từng hợp đồng mua. Phần mềm kế toán phải đáp ứng được các yêu cầu trên. Đối với việc quản lý công nợ chi tiết theo nhà cung cấp, phần mềm kế toán phải lên được các báo cáo như: Sổ chi tiết công nợ của một nhà cung cấp Bảng đối chiếu công nợ hoặc bảng xác nhận công nợ Bảng cân đối công nợ của các nhà cung cấp…