fbpx

Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ/TƯ VẤN MIỄN PHÍ Là phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Phiên bản đầu tiên phát triển từ năm 1997. Phiên bản hiện nay là Fast Accounting 11 R09. Hiện có trên 30.000 khách hàng Chuyên sâu về quản trị và tinh giá thành Đội ngũ tư vấn…

2023-03-31
2420

Phân hệ quản trị hệ thống

Phân hệ “Quản trị Hệ thống” giúp người sử dụng khai báo các thông tin dùng cho toàn bộ phần mềm, quản lý việc truy cập phần mềm của những người sử dụng và bảo trì cơ sở dữ liệu kế toán. Các tính năng chính Khai báo ngày bắt đầu của năm tài chính,…

2023-02-19
1483

Phân hệ kế toán tổng hợp

Trong phân hệ “Kế toán Tổng hợp” người sử dụng có thể cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán điều chỉnh, các bút toán định kỳ, các bút toán phân bổ cuối kỳ, thực hiện đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ và thực hiện các bút toán kết chuyển…

2023-02-18
2596

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

Phân hệ “Kế toán Tiền mặt, Tiền gửi, Tiền vay” thực hiện các giao dịch thu chi, thanh toán, giúp người sử dụng quản lý chặt chẽ, chi tiết việc thu chi theo đúng đối tượng, đúng chứng từ – hóa đơn, hợp đồng, dự án, đơn hàng, khế ước vay… Menu các chức năng…

2023-02-17
2068

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Phân hệ “Kế toán Bán hàng và Công nợ Phải thu” theo dõi chu trình bán hàng từ bước lập đơn hàng đến xuất hàng, phát hành hóa đơn và thu tiền, giúp cho việc tiếp nhận đơn hàng đầy đủ, giao hàng đúng hạn và thu tiền kịp thời. Cung cấp các báo cáo…

2023-02-16
2297

Kết nối với giải pháp hóa đơn điện tử Fast e-Invoice

Giới thiệu về Fast e-Invoice Fast e-Invoice là giải pháp hóa đơn điện tử, giúp khách hàng phát hành, lưu trữ và quản lý hóa đơn điện tử dễ dàng, an toàn và nhanh chóng. Fast e-Invoice đã được cập nhật tính năng phù hợp với quy định của Thông tư 78/2021/TT-BTC Phần mềm Fast…

2023-02-15
2030

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Phân hệ “Kế toán Mua hàng và Công nợ Phải trả” theo dõi quá trình mua hàng từ khi đặt mua cho đến nhận hàng, nhận hóa đơn và thanh toán cho nhà cung cấp. Các báo cáo về tồn kho, về đơn hàng bán… hỗ trợ cho việc đặt mua kịp thời, tồn kho…

2023-02-14
2503

Phân hệ kế toán hàng tồn kho

Phân hệ “Kế toán hàng tồn kho” quản lý danh điểm hàng hóa vật tư, thực hiện nhập xuất kho, tính giá hàng tồn kho và lên các báo cáo theo quy định và báo cáo quản trị nội bộ. Có các phương pháp tính giá hàng tồn kho khác nhau: bình quân tháng, bình…

2023-02-14
4033

Phân hệ quản lý kho và bán hàng

Phân hệ “Quản lý kho và bán hàng” phân quyền cho người sử dụng chỉ được lập phiếu xuất kho/hóa đơn mà không được xem giá vốn. Nhân viên kinh doanh có thể lập hoặc xem chứng từ xuất kho/hóa đơn, các báo cáo không có giá vốn. Nhân viên kho chỉ lập/xem các chứng…

2023-02-14
224