5 lí do tại sao chọn phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial

1. Giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn Đa số các phần mềm hiện có trên thị trường là dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ hoặc là các giải pháp rất lớn của các nhà cung cấp nước ngoài. Fast Financial là một trong…

2023-03-01
78

Tổng quan về giải pháp quản trị hệ thống phân phối hiệu quả Fast DMS Online

1. Mô tả sản phẩm Fast DMS Online (Distribution Management System) là giải pháp quản lý hệ thống phân phối và bán hàng từ công ty đến các cửa hàng đại lý, nhà phân phối thông qua hệ thống cung cấp các dữ liệu về lộ trình của nhân viên, quy trình và kết quả…

2023-03-01
149

Giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý nhân sự Fast HRM Online

Fast HRM Online là phần mềm quản lý nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc… Fast HRM Online cung cấp các thông tin nhiều chiều về nhân viên – thông tin cá nhân, các…

2023-03-01
187

Giới thiệu phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract

Quy trình thực hiện hợp đồng theo cách thức truyền thống bao gồm việc in ấn, ký tay, lưu trữ giấy tờ, chuyển phát cho các bên liên quan… bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là trong giai đoạn môi trường làm việc thủ công dễ bị gián đoạn như hiện nay. Thấu hiểu nhu…

2023-03-01
123

Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ/TƯ VẤN MIỄN PHÍ Là phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phiên bản đầu tiên phát triển từ năm 1997. Phiên bản hiện nay là Fast Accounting 11 R09. Hiện có trên 22.000 khách hàng. Chuyên sâu về quản trị và tính giá thành. Đội ngũ tư vấn chuyên…

2023-02-22
1020

Giới thiệu tổng quan về phần mềm ERP Fast Business Online

Phần mềm ERP Fast Business Online có các phân hệ lớn sau: Fast Manager – Thông tin điều hành và báo cáo quản trị: Tra cứu các thông tin nhanh và báo cáo quản trị phục vụ công tác điều hành của các cán bộ quản lý các cấp. Fast Analytics: Công cụ xử lý,…

2023-02-22
300

Giới thiệu chung về phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial

Các phân hệ của Fast Financial  STT    Phân hệ STT      Phân hệ 1 Quản trị hệ thống 9 Giá thành dự án công trình 2 Kế toán tổng hợp 10 Quản lý tài sản cố định 3 Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 11 Quản lý công cụ,dụng cụ 4…

2023-02-22
226

Phân hệ quản trị hệ thống – Fast Financial

Phân hệ quản trị hệ thống trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial gồm các chức năng quản lý các danh mục dùng chung, thực hiện các khai báo ban đầu cũng như các tham số tùy chọn, quản lý người sử dụng, quản lý số liệu… Quản lý các danh…

2023-02-22
84

Phân hệ kế toán tổng hợp – Fast Financial

Phân hệ kế toán tổng hợp trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial đóng vai trò trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ. Ngoài ra, phân hệ này cho phép người sử dụng cập nhật các phát sinh không nhập ở các phân hệ nghiệp vụ…

2023-02-22
105