fbpx

Giới thiệu phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract

FAST được Bộ Công thương cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử Fast e-Contract 2

Quy trình thực hiện hợp đồng theo cách thức truyền thống bao gồm việc in ấn, ký tay, lưu trữ giấy tờ, chuyển phát cho các bên liên quan… bộc lộ nhiều hạn chế, nhất là trong giai đoạn môi trường làm việc thủ công dễ bị gián đoạn như hiện nay. Thấu hiểu nhu…

2023-03-01
1732

Fast e-Contract cập nhật tính năng tạo tài liệu hàng loạt theo mẫu đã thiết lập trước

Fast e-Contract đã bổ sung thêm tính năng tạo tài liệu hàng loạt theo mẫu đã thiết lập trước, người dùng không cần phải upload từng tài liệu. Ví dụ như mẫu hợp đồng lao động, chứng từ Ủy quyền quyết toán, biên bản nghiệm thu… Các tính năng chính bao gồm: Khai báo mẫu…

2023-02-16
1695

Tính năng của phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract

FAST được Bộ Công thương cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử Fast e-Contract 2

Phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract là giải pháp quản lý – ký số tài liệu, hợp đồng, văn bản được tự động hóa quy trình ký trên môi trường điện tử với đầy đủ tính pháp lý dành cho doanh nghiệp với doanh nghiệp/đối tác/cá nhân. Quy trình thực hiện…

2023-01-05
2362