fbpx

Mẫu biên lai thu tiền mới nhất cho doanh nghiệp

09/07/2024

19/06/2024

33

Với sự phát triển của công nghệ và các quy định pháp lý ngày càng chặt chẽ, các doanh nghiệp cần cập nhật các mẫu biên lai thu tiền mới nhất để đáp ứng yêu cầu pháp luật và tối ưu hóa quy trình quản lý tài chính. Trong bài viết này, FAST sẽ giới thiệu chi tiết về mẫu biên lai thu tiền mới nhất cho doanh nghiệp, cùng các quy định và hướng dẫn liên quan để bạn có thể áp dụng một cách hiệu quả nhất.

1. Biên lai thu tiền là gì?

Biên lai thu tiền đối với doanh nghiệp là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ.

Có hai loại biên lai thường gặp:

 • Một là: Biên lai in sẵn mệnh giá: trên mỗi tờ biên lai đã được in sẵn một số tiền phí, lệ phí cho mỗi lần nộp và mức thu phí được cố định.
 • Hai là: Biên lai không in sẵn mệnh giá: trên mỗi tờ biên lai số tiền thu được do tổ chức thu phí, lệ phí lập khi thu tiền trong các trường hợp sau:
  • Phí, lệ phí được pháp luật quy định mức thu bằng tỷ lệ phần trăm;
  • Phí, lệ phí có nhiều chỉ tiêu thu tùy thuộc vào yêu cầu của tổ chức ,cá nhân nộp tiền;
  • Phí, lệ phí mang tính đặc thù trong giao dịch quốc tế.

Biên lai thu tiền là gì?

2. Mục đích của biên lai thu tiền đối với doanh nghiệp là gì?

Biên lai thu tiền có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp, với các mục đích chính sau đây:

Mục đích của biên lai thu tiền đối với doanh nghiệp là gì?

 • Xác nhận giao dịch: Biên lai thu tiền là bằng chứng xác nhận rằng doanh nghiệp đã nhận được một khoản tiền từ khách hàng hoặc đối tác. Điều này giúp tránh các tranh chấp về việc thanh toán sau này.
 • Quản lý tài chính: Biên lai thu tiền giúp doanh nghiệp theo dõi dòng tiền vào, từ đó quản lý tài chính hiệu quả hơn. Nó hỗ trợ trong việc kiểm soát thu nhập, chi tiêu và dòng tiền của doanh nghiệp.
 • Báo cáo thuế: Biên lai thu tiền là chứng từ hợp lệ để khai báo thuế. Nó giúp doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật, bao gồm việc kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác.
 • Lưu trữ hồ sơ kế toán: Biên lai thu tiền là một phần quan trọng trong hồ sơ kế toán của doanh nghiệp. Việc lưu trữ biên lai đúng cách giúp doanh nghiệp có hồ sơ đầy đủ, rõ ràng và minh bạch khi kiểm toán hoặc kiểm tra tài chính.
 • Tạo niềm tin với khách hàng: Việc cung cấp biên lai thu tiền cho khách hàng thể hiện tính chuyên nghiệp và minh bạch của doanh nghiệp. Điều này giúp tạo niềm tin và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.
 • Pháp lý: Biên lai thu tiền có thể được sử dụng như bằng chứng pháp lý trong trường hợp có tranh chấp hoặc kiện tụng liên quan đến thanh toán. Nó chứng minh rằng giao dịch đã được thực hiện và số tiền đã được nhận.

3. Mẫu biên lai thu tiền cho doanh nghiệp theo quy định mới nhất

3.1. Mẫu biên lai thu tiền theo Mẫu số 06-TT  ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Mẫu biên lai thu tiền theo Thông tư 200 là mẫu 06-TT được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thể sử dụng mẫu phiếu nhập kho này.

 

Đơn vị:[1] ………………

Địa chỉ: ………………..

Mẫu số 06 – TT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

 

BIÊN LAI THU TIỀN [2]

Ngày …..tháng …..năm 2024

Quyển số: [3]………….

Số:………….

Họ và tên người nộp: [4]  ………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

Nội dung thu: [5] …………………………………………………………………………………..

Số tiền thu: [6]…………………………(Viết bằng chữ): …………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

 

Người nộp tiền [7]

(Ký, họ tên)

Người thu tiền [7]

(Ký, họ tên)

 

Cách lập biên lai thu tiền như sau:

 • Tại [1] người lập ghi rõ tên doanh nghiệp, địa chỉ của doanh nghiệp thu tiền và có đóng dấu doanh nghiệp ở khu vực này.
 • Tại [2] chú ý Biên lai thu tiền được lập thành hai liên (người ghi đặt giấy than viết một lần).
 • Tại [3] biên lai thu tiền phải đóng thành quyển và phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển phải ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền liên tục trong 1 quyển.
 • Tại [4] người lập ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nộp tiền có thể là đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức…
 • Tại [5] Ghi rõ nội dung thu tiền.
 • Tại [6] Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp, ghi rõ đơn vị tính là “đồng” hoặc USD… Nếu thu bằng séc phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc bắt đầu lưu hành và họ tên người sử dụng séc.
 • Tại [7] sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ họ tên để xác nhận số tiền đã thu, đã nộp.

Lưu ý sau khi lập xong người thu tiền lưu lại liên 1, còn liên 2 giao cho người nộp tiền giữ.

Mẫu biên lai thu tiền theo Mẫu số 06-TT ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

3.2. Mẫu biên lai thu tiền theo Mẫu số 06-TT ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu biên lai thu tiền theo Thông tư 133 là mẫu số 06-TT ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC được áp dụng đối với đối tượng như sau:

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.
 • Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán … đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù.

Mẫu biên lai thu tiền theo Thông tư 133 như sau:

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: …………………..

Mẫu số 06 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày…..tháng….năm….

Quyển số: …………….. 

Số: ………………………

 Họ và tên người nộp: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Nội dung thu …………………………………………………………………………………………….

Số tiền thu:…………………………. (Viết bằng chữ): …………………………………………….

 

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người thu tiền

(Ký, họ tên)

 

Hãy đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn luôn cập nhật và sử dụng những mẫu biên lai thu tiền mới nhất để duy trì sự tin cậy và minh bạch trong mọi giao dịch tài chính. Sử dụng phần mềm quản lý tài chính hiện đại như Fast Accounting có thể giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình lập biên lai, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh. Liên hệ ngay để được tư vấn!

Thông tin liên hệ:

Xem thêm bài viết liên quan: 

Mẫu phiếu chi và cách ghi phiếu chi mới nhất theo quy định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *