fbpx

Kế toán là gì? Vai trò, nhiệm vụ của kế toán trong doanh nghiệp

04/06/2024

29/05/2024

28

Kế toán là một trong những chức năng quan trọng nhất trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Nó không chỉ liên quan đến việc ghi chép và quản lý tài chính mà còn đóng vai trò then chốt trong việc ra quyết định kinh doanh. Trong bài viết này, hãy cùng FAST tìm hiểu về kế toán là gì, những công việc mà kế toán cần làm, các loại kế toán hiện nay, vai trò và nhiệm vụ của kế toán trong doanh nghiệp.

1. Kế toán là gì?

Kế toán là một nghề nghiệp và hệ thống thông tin quan trọng trong quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào. Kế toán bao gồm quá trình ghi chép, phân loại, tổng hợp và phân tích dữ liệu tài chính một cách có hệ thống và chuyên nghiệp.

Quá trình kế toán bắt đầu từ việc thu thập và ghi nhận các giao dịch kinh tế, tài chính xảy ra trong hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Sau đó, các giao dịch này được phân loại, xử lý và ghi chép một cách chi tiết vào các sổ sách kế toán tương ứng. Kế toán viên phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật trong quá trình ghi chép và xử lý dữ liệu tài chính để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

Từ dữ liệu đã được ghi chép, kế toán viên sẽ tiến hành tổng hợp và lập các báo cáo tài chính định kỳ như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tình hình tài chính và các báo cáo liên quan khác. Những báo cáo này cung cấp thông tin tài chính quan trọng cho các bên liên quan như ban lãnh đạo, nhà đầu tư, chủ sở hữu và cơ quan nhà nước để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

kế toán là gì

Ngoài ra, kế toán còn đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích các báo cáo tài chính, kế toán viên có thể cung cấp những thông tin hữu ích về hiệu quả hoạt động, tình hình tài chính và các vấn đề tiềm ẩn để giúp ban lãnh đạo ra các quyết định quản lý và điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn.

Kế toán còn bao gồm các lĩnh vực chuyên sâu khác nhau như kế toán quản trị, kế toán thuế, kế toán ngân hàng, kế toán xây dựng, kế toán dịch vụ… đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng ngành nghề. Tóm lại, kế toán đóng vai trò thiết yếu trong việc ghi chép, kiểm soát, quản lý và cung cấp thông tin tài chính chính xác và kịp thời cho quá trình ra quyết định của các tổ chức, doanh nghiệp.

2. Những công việc của kế toán cần làm

Kế toán viên có nhiều công việc khác nhau tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và phạm vi công việc. Dưới đây là một số công việc chính mà kế toán viên thường thực hiện:

Ghi chép giao dịch tài chính

Ghi chép các giao dịch tài chính hàng ngày của doanh nghiệp, bao gồm thu nhập, chi phí, mua sắm, bán hàng, trả nợ, vay nợ, và các giao dịch khác. Việc ghi chép này phải chính xác và chi tiết để đảm bảo tính minh bạch và trung thực của thông tin tài chính.

Lập báo cáo tài chính

Lập các báo cáo tài chính như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các báo cáo khác. Các báo cáo này cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp và là cơ sở để đưa ra các quyết định quản lý.

Kiểm soát nội bộ

Thiết lập và thực hiện các quy trình kiểm soát nội bộ để đảm bảo rằng các hoạt động tài chính được thực hiện đúng quy định và ngăn ngừa các gian lận hoặc sai sót.

Phân tích tài chính

Phân tích các số liệu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, xác định các vấn đề tài chính và đề xuất các biện pháp cải thiện.

Thuế và tuân thủ pháp luật

Chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế theo quy định của pháp luật, đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế và tài chính.

Tư vấn tài chính

Cung cấp các tư vấn tài chính cho ban lãnh đạo về các vấn đề như quản lý dòng tiền, đầu tư, chi phí và các chiến lược tài chính khác.

3. Các loại kế toán hiện nay

Có nhiều loại kế toán khác nhau, mỗi loại có các nhiệm vụ và phạm vi công việc riêng. Dưới đây là một số loại kế toán phổ biến:

Kế toán là gì? Vai trò, nhiệm vụ của kế toán trong doanh nghiệp

Kế toán tài chính

Kế toán tài chính liên quan đến việc lập các báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán quốc tế và các quy định pháp luật. Các báo cáo này cung cấp thông tin tài chính cho các bên ngoài như cổ đông, ngân hàng, và cơ quan thuế.

Kế toán quản trị

Kế toán quản trị tập trung vào việc cung cấp thông tin tài chính cho các nhà quản lý để hỗ trợ quá trình ra quyết định nội bộ. Kế toán quản trị thường liên quan đến việc phân tích chi phí, lập ngân sách, và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Kế toán thuế

Kế toán thuế chuyên về việc lập các báo cáo thuế và đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế. Kế toán thuế cũng tư vấn cho doanh nghiệp về các chiến lược thuế để giảm thiểu chi phí thuế.

Kế toán kiểm toán

Kế toán kiểm toán là quá trình kiểm tra và xác minh các báo cáo tài chính của doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác và trung thực. Kế toán kiểm toán có thể được thực hiện bởi các kiểm toán viên nội bộ hoặc các công ty kiểm toán độc lập.

Kế toán công

Kế toán công làm việc cho các tổ chức chính phủ hoặc phi lợi nhuận, tập trung vào việc quản lý và kiểm soát tài chính của các tổ chức này.

>> Xem thêm: Kế toán công nợ là gì? Công việc, nghiệp vụ của kế toán công nợ

4. Nhiệm vụ, vai trò của kế toán

Bên cạnh việc tìm hiểu khái niệm kế toán, nhiều người cũng quan tâm đến những nhiệm vụ và vai trò mà kế toán cần đảm nhận. Hãy cùng FAST tìm hiểu về vấn đề này.

4.1 Nhiệm vụ của kế toán

Luật Kế toán năm 2015 đã quy định rõ các nhiệm vụ của kế toán bao gồm:

  • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc, tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán.
  • Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ; kiểm tra quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện, ngăn chặn vi phạm pháp luật tài chính, kế toán.
  • Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất giải pháp phục vụ quản trị và ra quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị.
  • Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định pháp luật.

vai trò của kế toán

Nhiệm vụ của kế toán gắn liền với dòng tiền và tài sản của công ty. Kế toán ghi chép, theo dõi, phản ánh sự vận động của vốn, tài sản, doanh thu, lợi nhuận. Cụ thể, kế toán ghi chép quá trình thu chi tài sản; phân tích số liệu, tạo báo cáo phục vụ điều hành, lập kế hoạch kinh doanh. Kế toán cũng cung cấp số liệu báo cáo theo chế độ quy định.

4.2 Vai trò của kế toán

Bộ phận kế toán đóng vai trò trung tâm, huyết mạch của mọi doanh nghiệp, tổ chức. Kế toán giúp doanh nghiệp phát triển theo hướng quản lý chủ động và tuân thủ pháp luật.

Kế toán đóng góp vai trò quan trọng trong quản lý thu chi của doanh nghiệp. Từ đó, chủ doanh nghiệp, quản lý có cái nhìn tổng quan về tài chính, hiệu quả hoạt động và xác định kế hoạch tương lai.

Kế toán theo dõi các khoản phải trả, đảm bảo thanh toán đúng hạn, tránh nợ xấu cho doanh nghiệp.

Kế toán cũng đại diện doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ pháp lý với nhà nước thông qua việc nộp các loại thuế như thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,…đúng hạn.

Như vậy, khi được thực hiện minh bạch, chính xác, nghiêm túc, công tác kế toán giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền, giảm lãng phí, gian lận; đảm bảo tính pháp lý; góp phần tạo nên sự thành công.g kinh doanh, xác định các điểm mạnh và yếu, và đề xuất các biện pháp cải thiện.

5. Kỹ năng cần có để trở thành kế toán

Để trở thành một kế toán giỏi, bạn cần có một số kỹ năng và kiến thức chuyên môn sau:

5.1. Kiến thức chuyên môn

Kiến thức chuyên môn là yếu tố quan trọng nhất đối với một kế toán. Kế toán cần nắm vững các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam để ghi chép, xử lý, trình bày thông tin tài chính chính xác, đáng tin cậy. Đồng thời, kế toán phải hiểu rõ chế độ kế toán áp dụng cho từng lĩnh vực cụ thể như doanh nghiệp, ngân hàng, hành chính sự nghiệp… với những đặc thù riêng. Kiến thức về luật thuế, các loại thuế, phương pháp tính, thời hạn nộp thuế cũng rất quan trọng để thực hiện đúng nghĩa vụ thuế của đơn vị. Bên cạnh đó, kế toán cần nắm vững luật và văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Lao động… để hiểu môi trường pháp lý, đảm bảo tuân thủ trong quá trình làm việc. Hơn nữa, kiến thức chuyên môn của kế toán phải liên tục được cập nhật theo các thay đổi mới trong lĩnh vực kế toán, tài chính, thuế và pháp luật.

5.2. Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và công cụ phân tích tài chính là một kỹ năng thiết yếu đối với kế toán hiện đại. Kế toán cần thành thạo việc sử dụng các phần mềm kế toán phổ biến như MISA, Accounter, FAST để xử lý số liệu nhanh chóng, chính xác. Khả năng làm chủ tính năng của phần mềm giúp kế toán tự động hóa nhiều công đoạn, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

Ngoài ra, kỹ năng sử dụng thành thạo Microsoft Excel cũng rất quan trọng. Kế toán cần nắm vững cách sử dụng hàm, công thức trong Excel để xử lý, phân tích số liệu hiệu quả. Thành thạo Excel giúp tự động hóa nhiều tác vụ, trình bày dữ liệu chuyên nghiệp.

Kỹ năng sử dụng các phần mềm phân tích tài chính chuyên sâu như SAP, Oracle cũng rất cần thiết để khai thác hiệu quả các tính năng phân tích, báo cáo tài chính. Điều này giúp kế toán có cái nhìn toàn diện về tình hình doanh nghiệp, đưa ra các đánh giá, báo cáo chính xác.

Trong thời đại công nghệ số, kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và công cụ phân tích giúp kế toán làm việc hiệu quả hơn, nâng cao năng suất, giảm thiểu sai sót. Đây là kỹ năng cần thiết để trở thành kế toán chuyên nghiệp.

5.3. Kỹ năng phân tích

Kỹ năng phân tích là một kỹ năng quan trọng của kế toán. Công việc không chỉ ghi chép số liệu mà còn phải phân tích, đánh giá các số liệu tài chính. Điều này đòi hỏi kế toán phải có tư duy logic, khả năng tổng hợp và kết nối thông tin hợp lý. Kỹ năng phân tích dữ liệu cũng rất cần thiết để biểu diễn, mô hình hóa dữ liệu và phát hiện vấn đề, cơ hội kinh doanh.

Kỹ năng phân tích báo cáo tài chính là kỹ năng đặc thù của kế toán. Phân tích các chỉ số tài chính cơ bản để đánh giá hiệu quả kinh doanh. So sánh, phân tích xu hướng biến động của các chỉ số qua các kỳ để dự báo và đưa ra khuyến nghị.

Kỹ năng phân tích rủi ro, nhận diện rủi ro tiềm ẩn từ các hoạt động của doanh nghiệp cũng rất quan trọng. Kế toán cần đánh giá các rủi ro tài chính, pháp lý, hoạt động để cảnh báo và đưa ra biện pháp phòng ngừa.

Tóm lại, với kỹ năng phân tích tốt, kế toán có thể cung cấp thông tin, đánh giá chính xác, đóng góp vào việc hoạch định chiến lược và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

5.4. Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp là một kỹ năng không thể thiếu đối với kế toán. Kế toán đóng vai trò trung gian, cầu nối giữa phòng kế toán với ban lãnh đạo và các bên liên quan khác. Do đó, khả năng giao tiếp hiệu quả để trình bày, giải thích thông tin tài chính rõ ràng, dễ hiểu là rất cần thiết.

Kỹ năng viết và trình bày báo cáo tài chính chuyên nghiệp, logic là điều kiện tiên quyết. Kỹ năng giải thích chi tiết với ngôn ngữ dễ hiểu cho các báo cáo phức tạp cũng rất quan trọng. Kỹ năng thuyết trình tốt giúp kế toán trình bày, phân tích trực tiếp, đưa ra đánh giá và khuyến nghị kịp thời.

Kỹ năng giao tiếp tốt còn giúp kế toán trao đổi, làm việc hiệu quả với đồng nghiệp, cấp dưới và các bộ phận khác, tránh xung đột và hiểu lầm. Đặc biệt với các bên liên quan bên ngoài như khách hàng, nhà cung cấp, cơ quan thuế, khả năng giải đáp vấn đề khéo léo giúp kế toán xử lý công việc nhanh chóng.

Tóm lại, kỹ năng giao tiếp giúp kế toán trở nên chuyên nghiệp hơn trong truyền đạt thông tin, xây dựng mối quan hệ làm việc tốt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp thành công.

5.5. Tính cẩn thận và chính xác

Tính cẩn thận và chính xác là đức tính quan trọng nhất đối với nghề kế toán liên quan trực tiếp đến số liệu, dữ liệu tài chính. Sai sót dù nhỏ cũng gây ra hậu quả nghiêm trọng. Kế toán luôn phải cẩn trọng, tỉ mỉ trong các công đoạn từ ghi chép, hạch toán đến lập báo cáo tài chính. Không được chủ quan, sơ suất khi nhập số liệu, xử lý chứng từ hay tính toán công thức.

Tính chính xác cũng quyết định chất lượng công việc kế toán. Số liệu thu thập, hạch toán phải chính xác tuyệt đối, không sai lệch. Các phép tính, áp dụng công thức đúng để báo cáo tài chính đảm bảo toàn vẹn, đáng tin cậy.

Sai sót về số liệu ảnh hưởng quản lý, điều hành doanh nghiệp, dẫn đến hệ lụy pháp lý nặng nề về thuế, trách nhiệm hình sự khi công bố sai lệch. Do đó, cẩn trọng, tỉ mỉ và chính xác luôn là đòi hỏi tối quan trọng với kế toán để hoàn thành công việc trọn vẹn, đáng tin cậy.

Kỹ năng cần có để trở thành kế toán

5.6. Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng quản lý thời gian là kỹ năng thiết yếu đối với kế toán trong môi trường làm việc năng động, đầy áp lực. Công việc kế toán đòi hỏi phải xử lý nhiều loại báo cáo, công việc cùng lúc với yêu cầu chính xác, thời hạn nghiêm ngặt. Do đó, khả năng sắp xếp thời gian hiệu quả là rất cần thiết.

Kỹ năng lập kế hoạch và xác định ưu tiên công việc là điều kiện tiên quyết. Ưu tiên công việc quan trọng, gấp rút giúp kế toán tập trung hiệu quả, tránh bị cuốn vào việc nhỏ lẻ. Kỹ năng phân chia công việc, sử dụng thời gian linh hoạt khi đối mặt nhiều dự án cùng lúc cũng rất quan trọng.

Kỹ năng đánh giá, ước tính thời gian cần thiết cho từng công việc giúp kế toán hoàn thành tốt mà không quá tải. Biết điều chỉnh, cân bằng công việc khi có thay đổi cũng là một lợi thế.

Kỹ năng hợp tác, phối hợp nhóm giúp kế toán chia sẻ công việc, hoàn thành đúng tiến độ trong giai đoạn khẩn trương. Đây là kỹ năng góp phần lớn vào khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

6. Một số câu hỏi thường gặp về kế toán

  • Kế toán có phải là công việc khó không?

Kế toán là công việc đòi hỏi sự chính xác, cẩn thận và kiến thức chuyên môn vững vàng. Mặc dù có thể gặp phải một số khó khăn, nhưng nếu bạn có niềm đam mê và chăm chỉ học hỏi, bạn sẽ có thể vượt qua và thành công trong lĩnh vực này.

  • Kế toán cần học những gì?

Để trở thành kế toán, bạn cần học các môn học liên quan đến kế toán, tài chính, thuế, luật kinh tế và quản lý. Ngoài ra, bạn cũng cần nắm vững các kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và công cụ phân tích tài chính.

  • Cơ hội nghề nghiệp của kế toán như thế nào?

Kế toán là một ngành nghề có nhu cầu cao và cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Kế toán viên có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán thuế, kiểm toán, và kế toán công.

  • Mức lương của kế toán là bao nhiêu?

Mức lương của kế toán phụ thuộc vào kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, và quy mô của doanh nghiệp. Mức lương trung bình của kế toán viên có thể dao động từ 8-20 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào vị trí và khu vực làm việc.

  • Làm thế nào để nâng cao kỹ năng kế toán?

Để nâng cao kỹ năng kế toán, bạn cần không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức mới, tham gia các khóa đào tạo và các hội thảo chuyên ngành. Ngoài ra, việc thực hành và áp dụng các kỹ năng trong công việc hàng ngày cũng giúp bạn cải thiện và nâng cao trình độ.

Kế toán là một lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác, cẩn thận và kiến thức chuyên môn sâu rộng. Bằng cách hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ và các kỹ năng cần thiết, bạn có thể trở thành một kế toán viên giỏi và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp. FAST hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích và giúp bạn hiểu rõ hơn về ngành kế toán.

Thông tin liên hệ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *