5 lí do tại sao chọn phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial

1. Giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn Đa số các phần mềm hiện có trên thị trường là dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ hoặc là các giải pháp rất lớn của các nhà cung cấp nước ngoài. Fast Financial là một trong…

2023-03-01
204

Giới thiệu chung về phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial

Các phân hệ của Fast Financial  STT    Phân hệ STT      Phân hệ 1 Quản trị hệ thống 9 Giá thành dự án công trình 2 Kế toán tổng hợp 10 Quản lý tài sản cố định 3 Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 11 Quản lý công cụ,dụng cụ 4…

2023-02-22
453

Phân hệ quản trị hệ thống – Fast Financial

Phân hệ quản trị hệ thống trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial gồm các chức năng quản lý các danh mục dùng chung, thực hiện các khai báo ban đầu cũng như các tham số tùy chọn, quản lý người sử dụng, quản lý số liệu… Quản lý các danh…

2023-02-22
224

Phân hệ kế toán tổng hợp – Fast Financial

Phân hệ kế toán tổng hợp trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial đóng vai trò trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ. Ngoài ra, phân hệ này cho phép người sử dụng cập nhật các phát sinh không nhập ở các phân hệ nghiệp vụ…

2023-02-22
242

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay – Fast Financial

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay của phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial giúp quản lý thu chi chặt chẽ, chính xác, rõ ràng. Giao diện thân thiện với người dùng và hàng loạt các tính năng mạnh cho phép thực hiện thu tiền của khách…

2023-02-22
236

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu – Fast Financial

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu của phần mềm quản lý tài chính kế toán Fast Financial thực hiện các chức năng của chu trình bán hàng – thu tiền, từ lập đơn hàng, hợp đồng, đến xuất kho giao hàng, xuất hóa đơn, nhập hàng bán bị trả lại,…

2023-02-22
240

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả – Fast Financial

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện các chức năng của chu trình mua hàng – thanh toán, từ lập đơn hàng, hợp đồng mua đến nhận hàng, nhận hóa đơn, xuất trả lại nhà cung cấp, thanh…

2023-02-22
220

Phân hệ kế toán hàng tồn kho – Fast Financial

Phân hệ kế toán hàng tồn kho trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial theo dõi tất cả các nghiệp vụ về nhập xuất tồn và luân chuyển vật tư, hàng hóa, quản lý chi tiết tới từng vị trí cất giữ, theo lô, theo hạn sử dụng, theo nhiều đơn…

2023-02-22
310

Phân hệ quản lý TSCĐ

Phân hệ quản lý tài sản cố định (TSCĐ) trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial lưu giữ các thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời điểm mua đến khi thanh lý, giúp người sử dụng nắm rõ tình hình sử dụng TSCĐ của công ty và các thông tin…

2023-02-22
198

FAST tham dự hội thảo cho sinh viên Kế toán tại ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quản lý công nợ phải trả của các nhà cung cấp, trong thực tế ở các doanh nghiệp khá là đa dạng. Có thể liệt kê ra một số nhu cầu như sau: Quản lý công nợ của từng nhà cung cấp Quản lý công nợ chi tiết theo từng hóa đơn và theo hạn thanh toán Quản lý công nợ theo từng hợp đồng mua. Phần mềm kế toán phải đáp ứng được các yêu cầu trên. Đối với việc quản lý công nợ chi tiết theo nhà cung cấp, phần mềm kế toán phải lên được các báo cáo như: Sổ chi tiết công nợ của một nhà cung cấp Bảng đối chiếu công nợ hoặc bảng xác nhận công nợ Bảng cân đối công nợ của các nhà cung cấp…