fbpx

Phân hệ kế toán hàng tồn kho – Fast Financial

25/04/2024

22/02/2023

1665

Phân hệ kế toán hàng tồn kho trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial theo dõi tất cả các nghiệp vụ về nhập xuất tồn và luân chuyển vật tư, hàng hóa, quản lý chi tiết tới từng vị trí cất giữ, theo lô, theo hạn sử dụng, theo nhiều đơn vị tính. Giá tồn kho có thể lựa chọn tính theo các phương pháp thông dụng. Các báo cáo tổng hợp và chi tiết cung cấp các thông tin theo yêu cầu quản lý.

Danh mục hàng hóa, vật tư

 • Lưu trữ các thông tin về vật tư: mã, tên, đơn vị tính, các tài khoản hạch toán khi nhập xuất xử lý…
 • Phân loại vật tư theo các loại: Vật tư, CCLĐ, Hàng hoá, Bán thành phẩm, Thành phẩm
 • Phân nhóm vật tư theo các nhu cầu cầu quản lý, lên đến 3 nhóm tiêu chí khác nhau
 • Quản lý theo nhiều đơn vị tính khác nhau
 • Quản lý theo lô và thời hạn sử dụng
 • Cho phép xếp loại vật tư dựa vào việc sử dụng hàng năm trên cơ sở phân loại ABC
 • Cho phép gộp mã, gộp luôn cả “Đvt” trong các tệp lưu dữ liệu phát sinh.

Kho hàng và vị trí kho hàng

 • Khai báo không giới hạn số lượng kho hàng và vị trí trong kho hàng
 • Khai báo và theo dõi kho hàng đại lý, ký gởi.

>>> Xem thêm: Sơ đồ quy trình quản lý kho tránh thất thoát cho doanh nghiệp

Nhập, xuất kho

 • Nhập từ sản xuất, Nhập điều chuyển, Nhập khác
 • Phiếu yêu cầu vật tư, Xuất cho sản xuất, Xuất điều chuyển, Xuất khác

Ví dụ về màn hình nhập chứng từ “Phiếu xuất kho”

phieu_xuat_kho_1

Tính giá hàng tồn kho

 • Giá trung bình tháng và trung bình di động theo ngày
  • Tùy chọn tính giá chung và giá riêng cho từng kho
  • Tự động áp khoản tiền chênh lệch giá xuất của hàng tồn kho khi tính giá trung bình vào phiếu xuất cuối cùng, hoặc tạo phiếu xuất chênh lệch riêng
  • Tính được giá trung bình cho trường hợp có điều chuyển vòng giữa các kho.
 • Giá nhập trước xuất trước: có thể chọn cách giá NTXT đúng theo ngày hoặc đúng theo tháng.

Báo cáo

 • Có 3 nhóm các báo cáo: báo cáo hàng nhập, báo cáo hàng xuất, báo cáo hàng tồn.
 • Nhiều báo cáo rất đa dạng phục vụ yêu cầu quản trị và điều hành
  • Bảng kê chi tiết phát sinh, các sổ chi tiết
  • Tổng hợp số phát sinh, các bảng cân đối phát sinh
  • Báo cáo theo kho, theo vị trí, theo lô
  • Số dư, tồn cuối kỳ
  • Báo cáo tồn theo tuổi, hàng chậm luân chuyển, hàng cận ngày, hàng quá hạn, tồn theo định mức…
  • Báo cáo phân tích nhóm theo các chỉ tiêu khác nhau. Có thể nhóm đồng thời theo 2 chỉ tiêu (theo 2 cấp).

Báo cáo nhập xuất tồn theo vật tư - lô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *