fbpx

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu – Fast Financial

29/01/2024

22/02/2023

1503

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu của phần mềm quản lý tài chính kế toán Fast Financial thực hiện các chức năng của chu trình bán hàng – thu tiền, từ lập đơn hàng, hợp đồng, đến xuất kho giao hàng, xuất hóa đơn, nhập hàng bán bị trả lại, điều chỉnh giảm giá, nhận tiền từ khách hàng và lên các báo cáo.

Phân hệ này cung cấp các báo cáo bán hàng, báo cáo theo dõi tình trạng thực hiện và thanh toán của các đơn hàng, hợp đồng, hóa đơn, báo cáo công nợ theo khách hàng, công nợ hóa đơn, công nợ hợp đồng… Các báo cáo bán hàng theo nhiều chỉ tiêu khác nhau giúp cho việc phân tích, đánh giá công tác bán hàng về mặt hàng, nhóm hàng cũng như từng khách hàng cụ thể và các nhóm khách hàng khác nhau. Chức năng theo dõi công nợ và các báo cáo chi tiết của chương trình giúp cho việc quản lý công nợ của khách hàng dễ dàng hơn, thúc đẩy việc thu tiền đúng hạn, kịp thời.

Thông tin khách hàng

 • Lưu giữ các thông tin quan trọng của khách hàng: mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, số fax, người liên hệ, điều khoản tín dụng, hạn mức tín dụng, tài khoản công nợ…
 • Cho phép phân loại khách hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau như theo vùng địa lý, theo loại hình doanh nghiệp, theo quy mô doanh nghiệp… tùy theo nhu cầu của người sử dụng.

Thông tin hợp đồng bán

 • Lưu giữ các thông tin liên quan đến hợp đồng như: thời gian bắt đầu, kết thúc hợp đồng, giá trị hợp đồng, chi tiết các đợt thanh toán…

 • Cho phép phân nhóm hợp đồng theo những tiêu chí khác nhau: theo thời hạn hợp đồng, theo giá trị hợp đồng…

Bán hàng và thu tiền

 • Lập đơn hàng và hợp đồng mua, xuất hóa đơn, xuất hàng
 • Bán hàng có chiết khấu, có hàng khuyến mại
 • Kết nối giữa đơn hàng, hóa đơn và xuất hàng
 • Theo dõi thời hạn thanh toán của hóa đơn
 • In hóa đơn trực tiếp từ chương trình hoặc in trên mẫu hóa đơn in sẵn.
 • Thu tiền của một khách hàng hoặc của nhiều khách hàng.
 • Thu tiền chi tiết theo hóa đơn ngay khi thu tiền hoặc phân bổ tiền thu cho hóa đơn sau khi thu tiền.
 • Việc phân bổ tiền hàng cho các hóa đơn có thể thực hiện trực tiếp cho từng hóa đơn hoặc tự động theo tiêu thức lựa chọn: ngày hóa đơn hoặc hạn thanh toán
 • Cho phép phân bổ tiền nhận của khách hàng là các khoản nhận trước hoặc nhận sau
 • Tính chênh lệch tỷ giá ngoại tệ khi thanh toán liên quan đến ngoại tệ.
 • Nhiều màn hình giao dịch cho các nghiệp vụ khác nhau:
  • Lập đơn hàng
  • Hóa đơn bán hàng
  • Hóa đơn điều chỉnh giá hàng bán
  • Nhập hàng bán trả lại
  • Hóa đơn dịch vụ
  • Hóa đơn dịch vụ trả lại
  • Hóa đơn điều chỉnh giá dịch vụ
  • Bút toán điều chỉnh giảm công nợ
  • Chứng từ bù trừ công nợ
  • Chứng từ phải thu khác
  • Thu tiền bán hàng (tiền mặt, tiền ngân hàng).

Kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử

 • Fast Financial sẵn sàng kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử Fast e-Invoice, cũng như với phần mềm hóa đơn điện tử của một số nhà cung cấp khác .
 • Người sử dụng nhập thông tin hóa đơn trên Fast Financial và ký chữ ký số rồi chuyển lên phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành. Thông tin hóa đơn chỉ việc nhập 1 lần trên Fast Financial.

Quản lý công nợ đa dạng và linh hoạt

 • Quản lý công nợ theo hợp đồng, theo hóa đơn, theo khách hàng
 • Cho phép bù trừ công nợ giữa 2 khách hàng hoặc nhà cung cấp
 • Thực hiện điều chỉnh công nợ thông qua các bút toán ghi nợ, ghi có
 • Cho phép phân bổ tiền hàng cho các hoá đơn trong trường hợp đồng tiền trên hoá đơn khác với đồng tiền thanh toán
 • Cho phép điều chỉnh công nợ chi tiết cho từng hóa đơn, cho khách hàng hoặc nhiều khách hàng
 • Cho phép đánh giá lại giá trị của các hóa đơn ngoại tệ chưa thanh toán theo tỷ giá thực tế cuối kỳ
 • Tiện ích tất toán hàng loạt cho các hóa đơn.

Ví dụ về màn hình nhập hóa đơn bán hàng:

hoa_don_bh_1

Báo cáo

 • Chương trình cung cấp các nhóm báo cáo sau:
  • Báo cáo bán hàng
  • Báo cáo đơn hàng
  • Báo cáo hợp đồng
  • Báo cáo công nợ hóa đơn
  • Báo cáo công nợ khách hàng.
 • Các loại báo cáo rất đa dạng phục vụ yêu cầu quản trị và điều hành

  • Bảng kê chi tiết phát sinh, các sổ chi tiết
  • Bảng xác nhận, đối chiếu công nợ với khách hàng
  • Tổng hợp số phát sinh, các bảng cân đối phát sinh
  • Số dư cuối kỳ
  • Báo cáo phân tích nhóm theo các chỉ tiêu khác nhau: theo mặt hàng, nhóm mặt hàng, khách hàng, nhóm khách hàng, nhân viên bán hàng, bộ phận hạch toán… Có thể nhóm đồng thời theo 2-3 chỉ tiêu (theo 2-3 cấp).
  • Báo cáo phân tích theo thời gian, theo đơn vị thành viên, theo bộ phận hạch toán, theo nhân viên bán hàng…
  • Báo cáo so sánh giữa thực hiện và kế hoạch (đơn hàng)
  • Báo cáo tình trạng thanh toán của các hợp đồng, hóa đơn
  • Báo cáo các hóa đơn sắp đến ngày thu tiền
  • Báo cáo tình trạng thực hiện đơn hàng…

Bảng cân đối phát sinh công nợ

Danh mục khách hàng/nhà cung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *