fbpx

Giới thiệu chung về phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial

27/02/2024

22/02/2023

2194

Các phân hệ của Fast Financial

 STT    Phân hệ STT      Phân hệ
1 Quản trị hệ thống 9 Giá thành dự án công trình
2 Kế toán tổng hợp 10 Quản lý tài sản cố định
3 Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 11 Quản lý công cụ,dụng cụ
4 Kế toán bán hàng và công nợ phải thu 12 Kế toán chủ đầu tư
5 Kế toán mua hàng công nợ phải trả 13 Báo cáo thuế
6 Kế toán hàng tồn kho 14 Thuế thu nhập cá nhân
7 Quản trị phí 15 Báo cáo quản trị
8 Giá thành sản phẩm

Phù hợp chế độ tài chính, kế toán và thuế

 • Fast Financial luôn được cập nhật các sửa đổi bổ sung theo các quy định mới nhất của Bộ Tài chính.
 • Hỗ trợ kết xuất dữ liệu báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN và báo cáo tài chính sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng Cục thuế.

Quản lý dữ liệu của các đơn vị thành viên

 • Cho phép 2 mô hình làm việc: cơ sở dữ liệu tập trung tại VP công ty hoặc dữ liệu phân tán ở từng đơn vị thành viên.
 • Mô hình tập trung: Các đơn vị ở xa truy cập và làm việc qua internet. Thuật toán xử lý tối ưu, đảm bảo làm việc với tốc độ nhanh qua internet.
 • Mô hình phân tán: Định kỳ sao chép vào/ra số liệu từ các đơn vị về công ty mẹ.

Bảo mật hệ thống

 • Truy nhập chương trình theo tên và mật khẩu.
 • Cho phép phân quyền cho từng người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng.
 • Cho phép hạn chế quyền truy nhập tới từng chức năng (menu), từng màn hình, từng trường, từng thao tác xử lý.
 • Cho phép thiết lập các trường dữ liệu ở dạng không hiển thị, dạng đọc hoặc dạng đọc-ghi.
 • Phân quyền đến từng thao tác xử lý giao dịch: xem, tạo mới, sửa, xóa, in, duyệt.
 • Phân quyền xem, thêm mới, sửa, xóa danh mục từ điển cho từng người sử dụng.
 • Phân quyền xem, thêm mới, sửa, xoá chi tiết theo từng đơn vị thành viên cho từng người sử dụng.

Quản lý các danh mục từ điển

 • Cho phép người sử dụng sắp xếp, điểu chỉnh lại các thông tin khi khai báo, hiển thị và tra cứu danh mục.
 • Cho phép tra cứu các danh mục từ điển theo nhiều phương án khác nhau trong khi nhập liệu.
 • Quản lý trạng thái từng danh điểm: Còn sử dụng, Không còn sử dụng.
 • Có công cụ đổi mã, gộp mã trong tất cả các dữ liệu đã phát sinh.
 • Có các trường dự phòng cho người sử dụng tự khai báo để quản lý các thông tin thêm theo yêu cầu đặc thù.
 • Cho phép phân nhóm danh điểm theo nhiều kiểu khác nhau để phục vụ phân tích số liệu. Cho phép kéo thả dễ dàng khi thực hiện phân nhóm

Thực hiện, xử lý giao dịch (chứng từ)

 • Quy trình nghiệp vụ được hiển thị trên màn hình.
 • Quản lý trạng thái của từng giao dịch, chứng từ:
  • Lập chứng từ
  • Đã chuyển kế toán tổng hợp
  • Đã chuyển sổ cái.
 • Cho phép định nghĩa, thêm bớt các mã giao dịch khác nhau theo yêu cầu.
 • Cho phép định nghĩa phương án đánh số chứng từ; không hoặc cho phép trùng số chứng từ.
 • Tự động cập nhật các số dư, tồn kho tức thời.
 • Cho phép kiểm tra số tồn kho tức thời; số hạn mức tín dụng… để cho phép hoặc ngăn chặn các giao dịch.
 • Cho phép khai báo thêm bớt các trường dự phòng dạng danh mục, trường số, trường ngày hoặc trường ghi chú ở phần thông tin chung hoặc phần thông tin chi tiết của chứng từ. Cho phép người sử dụng tự định nghĩa vị trí, định dạng, tên gọi của các trường dự phòng này.
 • Có nhiều tiện ích tra cứu số liệu trong khi cập nhật chứng từ.
 • Cho phép đọc số liệu từ tệp excel.
 • Cho phép sao chép (copy) và dán (paste) trực tiếp giữa  Excel và chương trình.
 • Sắp xếp lại thứ tự giữa các dòng trong chứng từ chỉ bằng thao tác đơn giản.
 • Theo dõi dấu vết của từng giao dịch: ngày giờ lập/sửa/xóa, người lập/sửa/xóa.

Báo cáo

 • Báo cáo số liệu liên năm
 • Báo cáo số liệu nhiều kỳ, so sánh cùng kỳ khác năm
 • Có nhiều tiện ích khi xem/in báo cáo
 • Hiển thị số liệu báo cáo dưới dạng đồ thị
 • Cho phép lên các báo cáo nhanh theo định dạng do người sử dụng căn chỉnh.
 • Kỹ thuật báo cáo nhanh cho phép hiển thị các trường và độ rộng các trường trong báo cáo theo ý người sử dụng.
 • Kết xuất báo cáo ra các tệp có khuôn dạng khác như Microsoft Excel, Word, text, hoặc XML
 • Có nhiều báo cáo cho phép người sử dụng tự thêm bớt các chỉ tiêu, khai báo công thức tính toán
 • Kỹ thuật drill-down cho phép người sử dụng từ báo cáo tổng hợp có thể xem bảng kê giao dịch chi tiết liên quan và truy ngược tiếp đến giao dịch gốc trên màn hình giao dịch. Cho phép sửa luôn giao dịch nếu được phân quyền.

Công cụ phân tích số liệu kinh doanh nhiều chiều Fast Analytics

 • Cho phép phân ích số liệu nhiều chiều (OLAP) một cách đơn giản bằng những thao tác kéo thả.
 • Tốc độ xử lý cực nhanh, gần như là tức thời khi thay đổi kiểu xem.
 • Trình bày dưới dạng bảng số, đồ thị
 • Hữu ích cho tổng hợp phân tích hoạt động đã qua và lập kế hoạch cho thời gian tới.

Quản lý đa tiền tệ, song tệ

 • Tuỳ chọn đồng tiền hạch toán có thể là VND hoặc ngoại tệ theo qui định
 • Nhập các giao dịch và lên báo cáo bằng bất kỳ loại tiền nào.
 • Cho phép lựa chọn phương pháp tính tỷ giá ghi sổ: Trung bình tháng, Trung bình di động, NTXT, Đích danh.
 • Cho phép tuỳ chọn chế độ nhập liệu qui đổi về đồng tiền hạch toán hoặc chế độ nhập liệu song tệ (luôn luôn qui đổi và thể hiện 2 đồng tiền song song trong quá trình nhập liệu).

Ngôn ngữ giao diện vào báo cáo

 • Fast Financial có giao diện và các báo cáo bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Màn hình minh họa:

Xem thêm: Top 10 phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp tốt nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *