fbpx

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay – Fast Financial

15/03/2023

22/02/2023

1431

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay của phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial giúp quản lý thu chi chặt chẽ, chính xác, rõ ràng. Giao diện thân thiện với người dùng và hàng loạt các tính năng mạnh cho phép thực hiện thu tiền của khách hàng, thanh toán với nhà cung cấp và các thu chi khác đúng hạn, đúng mục. Với các khoản vay cho phép theo dõi các lãi suất khác nhau theo thời gian và nhiều thời hạn trả vay, tính lãi suất vay, tình trạng của các khoản vay…

Quản lý thu

 • Theo dõi thu chi tiết của từng khách hàng, của từng hóa đơn. Trong trường hợp đồng tiền thu khác với đồng tiền trên hóa đơn gốc thì sẽ cho phép nhập số tiền quy đổi về đồng tiền ghi trên hóa đơn và hạch toán chênh lệch tỷ giá khi thanh toán và khi ghi hóa đơn.
 • Cho phép thu tiền của nhiều hóa đơn trên một phiếu thu, thu của nhiều khách hàng trên một phiếu thu.
 • Cho phép nhận tiền trả trước của khách hàng rồi sau đó mới phân bổ cho hóa đơn xuất ra sau đó.
 • Theo dõi các khoản thu khác
 • Cho phép in phiếu thu lên mẫu đặt sẵn hoặc trực tiếp từ phần mềm.

Ví dụ về màn hình “Giấy báo có (thu) của ngân hàng”

Giấy báo có thu của ngân hàng

Quản lý chi

 • Theo dõi chi trả chi tiết cho từng nhà cung cấp, từng hóa đơn. Trong trường hợp đồng tiền chi khác với đồng tiền trên hóa đơn gốc thì sẽ cho phép nhập số tiền quy đổi về đồng tiền ghi trên hóa đơn và hạch toán chênh lệch tỷ giá khi thanh toán và khi ghi nhận hóa đơn.
 • Cho phép thanh toán cho nhiều hóa đơn trên cùng một phiếu chi, chi cho nhiều đối tượng trên một phiếu chi.
 • Cho phép trả tiền trước cho nhà cung cấp rồi sau đó mới phân bổ cho hóa đơn nhận được sau đó.
 • Theo dõi các khoản chi khác.
 • Có nhiều tiện ích theo dõi các hóa đơn thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi trực tiếp vào chi phí.
 • Cho phép in phiếu chi, UNC lên mẫu đặt sẵn hoặc trực tiếp từ phần mềm.

Quản lý các khoản vay

 • Cho phép theo dõi chi tiết từng khoản vay. Mỗi khoản vay có thể có nhiều tỷ lệ lãi suất cho các kỳ khác nhau và nhiều thời hạn trả vay.

 • Lên các báo cáo về tình trạng các khoản vay, lãi vay, thời hạn thanh toán.

Quản lý ngoại tệ

 • Theo dõi nhiều loại tiền khác nhau.

 • Đối với các phát sinh ngoại tệ cho phép quản lý và hạch toán theo tỷ giá giao dịch thực tế và tỷ giá ghi sổ. Chương trình tự động tính toán tỷ giá ghi sổ, cho phép người sử dụng sửa đổi trong trường hợp số lẻ. Tính tỷ giá ghi sổ tự động theo nhiều phương pháp khác nhau: đích danh, trung bình di động, trung bình tháng, nhập trước xuất trước.

 • Cho phép thanh toán chéo giữa 2 đồng tiền  ngoại tệ khác nhau.

 • Tính và cập nhật lại tỷ giá ghi sổ cuối kỳ.

Kết nối với hệ thống ngân hàng điện tử (e-Banking)

 • Fast Financial cho phép kết nối trực tiếp với hệ thống ngân hàng điện tử (e- Banking) thực hiện các giao dịch và các báo cáo trả về từ ngân hàng.

 • Cho phép đồng bộ số liệu giữa ngân hàng và chương trình.

Kết nối với các phân hệ khác

 • Liên kết số liệu với các phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu, kế toán mua hàng và công nợ phải trả về hóa đơn và thanh toán.

 • Tự động chuyển số liệu hạch toán vào sổ cái hoặc chuyển số liệu hạch toán sang phân hệ kế toán tổng hợp để duyệt chuyển vào sổ cái.

Báo cáo

Chương trình cung cấp các báo cáo đa dạng, tổng hợp và chi tiết về tiền mặt, tiền gửi và tiền vay.

Báo cáo dòng tiền theo tháng

Dự báo dòng tiền theo nhiều kỳ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *