fbpx

Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm chi tiết

19/07/2024

09/07/2024

20

Mỗi năm, bộ phận kế toán của các doanh nghiệp đều phải tiến hành quy trình kết chuyển lãi lỗ vào đầu và cuối năm tài chính. Tuy nhiên, việc áp dụng chính xác các bút toán kết chuyển thích hợp không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt đối với những nhân viên kế toán mới vào nghề. Trong bài viết này, FAST sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết về phương pháp kết chuyển lợi nhuận tại thời điểm đầu năm và cuối năm tài chính.

1. Kết chuyển lãi, lỗ là gì?

Kết chuyển lãi lỗ là quy trình kế toán, trong đó các khoản lãi được cộng vào hoặc khoản lỗ được trừ đi cho năm tài chính kế tiếp của doanh nghiệp. Quy trình này diễn ra vì khi kết thúc kỳ kế toán, doanh nghiệp cần xác định kết quả kinh doanh và ghi nhận vào tài khoản 911.

Kết chuyển lãi, lỗ là gì?

Thông qua kết quả này, doanh nghiệp sẽ biết được hoạt động kinh doanh trong năm đó có hiệu quả (lãi) hay không hiệu quả (lỗ). Kết quả này cần được chuyển sang năm tài chính tiếp theo để làm cơ sở đánh giá hiệu suất của năm đó. Việc chuyển kết quả này chính là quá trình kết chuyển lãi lỗ đầu năm và cuối năm.

Trong trường hợp kết chuyển lỗ, doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc chuyển lỗ đã được quy định.

Tầm quan trọng của kết chuyển lãi lỗ

 • Đánh giá hiệu quả kinh doanh: Thông qua việc kết chuyển lãi lỗ, doanh nghiệp có thể đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Kết quả này giúp ban lãnh đạo đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp cho tương lai.
 • Tuân thủ quy định pháp luật: Việc kết chuyển lãi lỗ là một yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật kế toán. Thực hiện đúng quy trình này giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý và tài chính.
 • Cơ sở cho việc lập báo cáo tài chính: Kết quả kết chuyển lãi lỗ là cơ sở quan trọng để lập các báo cáo tài chính như Báo cáo kết quả kinh doanh, Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Phục vụ công tác quản trị: Thông tin về lãi lỗ sau khi kết chuyển giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính, từ đó đưa ra các quyết định quản trị phù hợp.
 • Chuẩn bị cho kỳ kế toán mới: Kết chuyển lãi lỗ giúp “làm sạch” các tài khoản doanh thu, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bắt đầu một kỳ kế toán mới.

>> Xem thêm: Cách lập bảng cân đối kế toán chi tiết theo thông tư 200

Các tài khoản liên quan đến kết chuyển lãi lỗ

Trong quá trình kết chuyển lãi lỗ, có một số tài khoản chính thường xuyên được sử dụng:

 • Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh: Đây là tài khoản trung tâm trong quá trình kết chuyển lãi lỗ. Tất cả các khoản doanh thu, chi phí và các khoản mục khác liên quan đến hoạt động kinh doanh đều được kết chuyển vào tài khoản này.
 • Các tài khoản doanh thu (5xx): Bao gồm các tài khoản như 511 (Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ), 515 (Doanh thu hoạt động tài chính), 711 (Thu nhập khác).
 • Các tài khoản chi phí (6xx, 8xx): Bao gồm các tài khoản như 632 (Giá vốn hàng bán), 641 (Chi phí bán hàng), 642 (Chi phí quản lý doanh nghiệp), 635 (Chi phí tài chính), 811 (Chi phí khác).
 • Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Sau khi xác định được kết quả kinh doanh, số lãi hoặc lỗ sẽ được chuyển vào tài khoản này.
 • Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: Dùng để hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ.

2. Các nguyên tắc khi kết chuyển lãi lỗ

Để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định kế toán, việc kết chuyển lãi lỗ cần tuân theo một số nguyên tắc cơ bản. Dưới đây là những nguyên tắc quan trọng mà mọi kế toán viên cần nắm vững:

Các nguyên tắc khi kết chuyển lãi lỗ

Nguyên tắc phù hợp

Nguyên tắc phù hợp đòi hỏi việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải được thực hiện trong cùng một kỳ kế toán. Điều này có nghĩa là:

 • Doanh thu được ghi nhận khi phát sinh, không phụ thuộc vào việc đã thu tiền hay chưa.
 • Chi phí được ghi nhận khi phát sinh để tạo ra doanh thu, không phụ thuộc vào việc đã thanh toán hay chưa.

Việc áp dụng nguyên tắc này giúp đảm bảo tính chính xác của kết quả kinh doanh trong kỳ.

Nguyên tắc thận trọng

Nguyên tắc thận trọng yêu cầu kế toán viên phải:

 • Không đánh giá cao các khoản doanh thu và tài sản.
 • Không đánh giá thấp các khoản chi phí và nợ phải trả.

Điều này giúp tránh việc làm sai lệch kết quả kinh doanh và đảm bảo tính an toàn trong quản lý tài chính doanh nghiệp.

Nguyên tắc nhất quán

Nguyên tắc nhất quán đòi hỏi doanh nghiệp phải áp dụng các phương pháp kế toán một cách nhất quán từ kỳ này sang kỳ khác. Nếu có thay đổi, phải giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó.

Áp dụng nguyên tắc này trong kết chuyển lãi lỗ giúp đảm bảo tính so sánh được của thông tin tài chính giữa các kỳ kế toán.

Nguyên tắc trọng yếu

Nguyên tắc trọng yếu cho phép bỏ qua những thông tin không quan trọng, tập trung vào những khoản mục có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, việc xác định mức độ trọng yếu cần dựa trên đánh giá chuyên môn và tuân thủ các quy định hiện hành.

Nguyên tắc kỳ kế toán

Kết chuyển lãi lỗ phải được thực hiện theo đúng kỳ kế toán đã quy định, thường là vào cuối mỗi tháng, quý hoặc năm tài chính. Điều này đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin tài chính.

Nguyên tắc độc lập về tài sản

Nguyên tắc này yêu cầu phải tách biệt tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp với tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp hoặc cổ đông. Điều này đặc biệt quan trọng khi xác định lợi nhuận và phân phối lợi nhuận sau khi kết chuyển.

Nguyên tắc ghi sổ kép

Mọi nghiệp vụ kết chuyển đều phải được ghi chép theo nguyên tắc ghi sổ kép, đảm bảo cân bằng giữa bên Nợ và bên Có. Điều này giúp kiểm soát tính chính xác của quá trình kết chuyển và dễ dàng phát hiện sai sót nếu có.

Tuân thủ quy định pháp luật

Quá trình kết chuyển lãi lỗ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Kế toán, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan. Điều này không chỉ đảm bảo tính pháp lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm toán và thanh tra sau này.

Áp dụng đúng đắn các nguyên tắc trên sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện việc kết chuyển lãi lỗ một cách chính xác, minh bạch và hiệu quả. Tuy nhiên, việc vận dụng các nguyên tắc này trong thực tế đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về kế toán và khả năng phân tích tình huống cụ thể của mỗi doanh nghiệp 

>> Xem thêm: Báo cáo thuế là gì? Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế chi tiết theo Quy định

3. Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm

Việc hạch toán kết chuyển lãi lỗ là một quá trình quan trọng, đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết cách thực hiện kết chuyển lãi lỗ tại đầu năm và cuối năm.

 Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm, cuối năm

Hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

“Hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm” liên quan đến việc sử dụng Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Theo Thông tư 200/2014, tài khoản 421 bao gồm hai tài khoản cấp 2:

 • TK 4211: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
 • TK 4212: lợi nhuận chưa phân phối năm nay

Kế toán sẽ phản ánh kết chuyển lãi lỗ lên hai tài khoản này. Số dư của TK 4212 trên bảng cân đối phát sinh tài khoản của năm trước sẽ phản ánh kết quả hoạt động của năm trước.

Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ, điều này đồng nghĩa với việc Doanh nghiệp năm trước lỗ. Bút toán kết chuyển lỗ sẽ như sau:

 • Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước
 • Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay

Nếu TK 4212 có số dư bên Có, điều này đồng nghĩa với việc Doanh nghiệp năm trước lãi. Bút toán kết chuyển lãi sẽ như sau:

 • Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay
 • Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước

Hạch toán kết chuyển lãi lỗ cuối năm

“Hạch toán kết chuyển lãi lỗ cuối năm” liên quan đến việc kế toán doanh nghiệp thực hiện các bút toán hạch toán định kỳ trước khi tiến hành kết chuyển lãi lỗ. Điều này sẽ là căn cứ để xác định chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ thường được sử dụng bao gồm:

 • Kết chuyển doanh thu bán hàng và dịch vụ thuần: Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, Có TK 911 – Xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Kết chuyển giá vốn hàng bán: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh, Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.
 • Kết chuyển doanh thu tài chính và thu nhập khác: Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính, Nợ TK 711 – Thu nhập khác, Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.
 • Kết chuyển chi phí tài chính và chi phí khác: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh, Có TK 635 – Chi phí tài chính, Có TK 811 – Chi phí khác.
 • Kết chuyển chi phí bán hàng: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh, Có TK 641 – Chi phí bán hàng.
 • Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh, Có TK 642 – Chi phí bán hàng.
 • Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh, Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Cuối cùng, kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

 • Kết chuyển lãi: Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh, Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 • Kết chuyển lỗ: Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Một số lưu ý quan trọng khi kết chuyển lãi lỗ
Một số lưu ý quan trọng khi kết chuyển lãi lỗ

 • Tuân thủ nguyên tắc kế toán: Đảm bảo áp dụng đúng các nguyên tắc kế toán đã được đề cập trong phần 2, đặc biệt là nguyên tắc phù hợp và thận trọng.
 • Kiểm tra tính chính xác: Sau khi kết chuyển, cần kiểm tra lại để đảm bảo tổng số dư Nợ bằng tổng số dư Có của TK 911.
 • Xử lý các khoản điều chỉnh: Nếu có các khoản điều chỉnh phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính nhưng trước khi phát hành báo cáo tài chính, cần xem xét và điều chỉnh kịp thời.
 • Phân phối lợi nhuận: Sau khi xác định lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp cần thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
 • Lưu trữ chứng từ: Tất cả các bút toán kết chuyển cần được lưu trữ đầy đủ, có thể truy xuất khi cần thiết.
 • Sử dụng công cụ hỗ trợ: Việc sử dụng phần mềm kế toán như FAST Accounting có thể giúp tự động hóa quá trình kết chuyển, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian.

Sử dụng phần mềm FAST trong kết chuyển lãi lỗ

 • Tự động hóa: FAST Accounting tự động thực hiện các bút toán kết chuyển dựa trên các thiết lập và quy tắc đã được cài đặt, giúp giảm thiểu sai sót do con người.
 • Tính nhất quán: Phần mềm đảm bảo áp dụng các nguyên tắc kế toán một cách nhất quán qua các kỳ kế toán.
 • Tiết kiệm thời gian: Quá trình kết chuyển được thực hiện nhanh chóng, giúp kế toán viên có thêm thời gian cho các công việc phân tích và tư vấn.
 • Báo cáo chi tiết, báo cáo quản trị đa dạng: FAST cung cấp các báo cáo chi tiết về quá trình kết chuyển, giúp dễ dàng kiểm tra và đối chiếu. Người sử dụng cũng có thể khai báo thêm các báo cáo theo yêu cầu riêng.
 • Tích hợp hóa đơn điện tử miễn phí: Nhập liệu một lần và gửi dữ liệu lên phần mềm HĐĐT
 • Hỗ trợ đa dạng mô hình kinh doanh: Phần mềm có khả năng tùy chỉnh để phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề và quy mô doanh nghiệp.

Kết chuyển lãi lỗ là một quá trình quan trọng trong công tác kế toán, đòi hỏi sự chính xác và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc kế toán. Với sự hỗ trợ của phần mềm kế toán chuyên nghiệp như FAST, doanh nghiệp có thể tự tin thực hiện quá trình này một cách hiệu quả, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho việc ra quyết định kinh doanh và lập kế hoạch tài chính trong tương lai.

Thông tin liên hệ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *