fbpx

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Fast Accounting For Public Sector

02/04/2024

12/10/2023

938

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho kế toán viên thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp (Y tế, giáo dục …), các cơ quan, đơn vị nhà nước (văn hóa, thông tin, khoa học công nghệ, kinh tế…) thực hiện các nghiệp vụ kế toán chính xác hơn, hiệu quả hơn và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các Thông tư, quy định của Nhà nước.

Fast Accounting For Public Sector là phần mềm kế toán được phát triển bằng công nghệ điện toán đám mây, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán, tài chính cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Giải pháp giúp kế toán thực hiện các nghiệp vụ kế toán một cách nhanh nhất, mọi lúc mọi nơi.

Nghiệp vụ của Fast Accounting For Public Sector

Lợi ích khi sử dụng Fast Accounting For Public Sector

 • Tự động hóa các thao tác kế toán thủ công, từ đó tiết kiệm thời gian, chi phí.
 • Đưa ra các dự báo và quyết định nhanh chóng, chính xác.
 • Tuân thủ và luôn đảm bảo đáp ứng theo các quy định, chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

Điểm nổi bật của Fast Accounting For Public Sector

 • Đáp ứng đầy đủ các quy định của Nhà nước về kế toán hành chính sự nghiệp theo:
  • Thông tư số 107/2017/TT-BTC; Thông tư số 99/2018/TT-BTC; Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Nghị định số 11/2020/NĐ-CP;
  • Thông tư số 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước; Thông tư số 93/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC;
  • Thông tư số 87/2021/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước;
  • Thông tư số 23/2023/TT-BTC Về hướng dẫn chế độ quản lý ngân sách, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ; Thông tư số 44/2017/TT-BTC Quy định quản lý và sử dụng tài sản;
  • Thông tư số 78/2021/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019 và Thông tư số 303/2016/TT-BTC Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;
 • Đáp ứng yêu cầu lập các báo cáo tài chính, báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo quyết toán theo quy định hiện hành.
 • Không cần cài đặt, sử dụng mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị.
 • Tiện ích đa dạng, hỗ trợ tạo sẵn nghiệp vụ ngầm định, tự động hạch toán các bút toán phát sinh liên quan, dễ dàng cập nhật nghiệp vụ kinh tế phát sinh…
 • Kết nối với cổng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước để thực hiện các giao dịch liên quan: Nộp online chứng từ kho bạc và báo cáo đối chiếu kho bạc. (https://bctcnn.vst.mof.gov.vn/ hoặc https://dvc.vst.mof.gov.vn/).
 • Khi có nhu cầu mở rộng, các đơn vị/tổ chức cũng có thể dễ dàng kết nối thêm các phân hệ quản lý khác như: Quản lý nhân sự, quản lý mua sắm, quản lý tài sản…
 • Tốc độ nhanh và đảm bảo tốc độ không bị giảm dần khi dung lượng dữ liệu tăng dần theo thời gian sử dụng.
 • Đào tạo theo hình thức trực tuyến, hướng dẫn sử dụng chi tiết.
 • Giao diện có thiết kế thân thiện, dễ sử dụng.

[Tài liệu giới thiệu sản phẩm]

[Xem bảng giá]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *