fbpx

Fast Accounting Online đáp ứng Thông tư 132/2018/TT-BTC cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Fast Accounting Online đáp ứng Thông tư 132/2018/TT-BTC cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Phần mềm kế toán Fast Accounting Online được cập nhật đầy đủ các quy định về chứng từ, sổ sách, báo cáo theo Thông tư 132/2018/TT-BTC (Thông tư 132) về Chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ được ban hành ngày 28-12-2018. Thông tư số 132/2018/TT-BTC gồm 4 chương, 20 điều, hướng…

2024-03-26
180