Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

25/04/2017 11:08:53 | Số lần xem: 4322
Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử (HDDT) cung cấp sự thuận tiện cho doanh nghiệp khi chỉ cần nhập liệu một lần trên phần mềm Fast Accounting là có thể tự động gửi dữ liệu hoá đơn lên phần mềm HDDT của nhà cung cấp thứ 3.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Accounting và Fast Accounting Online đã có thêm tính năng Hoá Đơn Điện Tử 7220 07/08/2018
2 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting 10649 09/11/2018
3 Phân hệ quản trị hệ thống 7619 16/11/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 12095 10/03/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 10298 10/03/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 14476 10/03/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 8590 10/03/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 16533 10/03/2017
9 Phân hệ kế toán TSCĐ 7351 10/03/2017
10 Phân hệ kế toán CCDC 6901 10/03/2017
11 Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục 4917 10/03/2017
12 Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp 4203 10/03/2017
13 Phân hệ kế toán giá thành sản xuất 10590 10/03/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa 2479 10/03/2017
15 Phân hệ báo cáo thuế 5359 10/03/2017
16 Phân hệ quản lý hóa đơn 4165 10/03/2017
17 Quản lý thuế TNCN 2769 10/03/2017
18 Tài liệu giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting (bản rút gọn) 17037 26/07/2018
19 Tải tài liệu về phần mềm kế toán Fast Accounting 11 32201 26/07/2018
20 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 11 3756 10/01/2017
21 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 10.2 4331 10/01/2017
22 Giấy chứng nhận bản quyền Phần mềm Fast Accounting 4792 10/01/2017