Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

25/04/2017 11:08:53 | Số lần xem: 5871
Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử (HDDT) cung cấp sự thuận tiện cho doanh nghiệp khi chỉ cần nhập liệu một lần trên phần mềm Fast Accounting là có thể tự động gửi dữ liệu hoá đơn lên phần mềm HDDT của nhà cung cấp thứ 3.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Accounting và Fast Accounting Online đã có thêm tính năng Hoá Đơn Điện Tử 8863 07/08/2018
2 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting 14370 09/11/2018
3 Phân hệ quản trị hệ thống 10231 16/11/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 17993 10/03/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 13831 10/03/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 19897 10/03/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 21111 10/03/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 21547 10/03/2017
9 Phân hệ kế toán TSCĐ 9558 10/03/2017
10 Phân hệ kế toán CCDC 9272 10/03/2017
11 Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục 6745 10/03/2017
12 Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp 5736 10/03/2017
13 Phân hệ kế toán giá thành sản xuất 19811 10/03/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa 3008 10/03/2017
15 Phân hệ báo cáo thuế 6763 10/03/2017
16 Phân hệ quản lý hóa đơn 5313 10/03/2017
17 Quản lý thuế TNCN 3310 10/03/2017
18 Tài liệu giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting (bản rút gọn) 21465 19/03/2019
19 Tải tài liệu về phần mềm kế toán Fast Accounting 11 36815 26/07/2018
20 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 11 4545 10/01/2017
21 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 10.2 5172 10/01/2017
22 Giấy chứng nhận bản quyền Phần mềm Fast Accounting 6021 10/01/2017