fbpx

Chấm công định vị xác thực bằng khuôn mặt (Face ID) trên Mobile App

Chức năng xác thực khuôn mặt (Face ID) trên app quản lý nhân sự Fast Business tạo sự linh hoạt trong việc chấm công cho nhân viên, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình quản lý nhân sự. 1. Xu hướng chấm công định vị xác thực bằng khuôn mặt (Face ID) Chấm công…

2024-06-05
64